Göteborg rabbit keres

 

A göteborgi hitközség ortodox rabbit keres. A Hitközség felhívása megjelent az izraeli és amerikai zsidó lapokban, és élénk feltûnést keltett.

A felhívásban a göteborgi hitközség elmondja magáról, hogy 1600 tagot számlál (600 zsidó család), és 120 gyerek nevelkedik a hitközség keretében mûködõ, vallásos zsidó iskolában. Két zsinagógájuk mûködik, az egyik, egy nyugat-európai szintû nagytemplom, ortodox rítus szerint (vagyis külön nõi karzata van), és nemrég építettek egy modern rituális fürdõt (mikvét), ami a zsidó élet egyik alapvetõ követelménye. Az iskola három szakképzett tanítót foglalkoztat, a héber nyelvet is tanítják, és a templom kántora is besegít az oktatásba.

 

Mit mond a Háláchá az autóstopról?

 

Tényleg errõl is beszél a Háláchá? De még mennyire. A Háláchá mindenre kiterjed, és semmit nem bíz a hívõ fantáziájára.

Ha valaki utazik, és lát az úton stopra várókat, kit kell elõnyben részesítenie? Errõl beszélt a napokban Élijáhu Báksi-Doron, Izrael országos fõrabbija, egy háláchikus elõadáson, a tel-avivi vallási tanács épületében.

Az izraeli társadalom polarizálódására utalva, mikor is erõs antagonizmus érzõdik a vallásos és nem vallásos népesség között – a fõrabbi azt mondta, hogy a háláchá szerint egy szekuláris (vagyis vallástalan) autós köteles éppen hogy (dáfke) egy vallásos kapedlis stopost elõnyben részesíteni – és fordítva. A rabbi ezt abból a tórai parancsolatból vezette le, amely kötelezi a zsidókat, hogy segítsenek a szamár hátáról leesõ málhát feltenni – még ha egy általuk ismert, és – enyhén szólva – nem szeretett emberrõl van is szó, hogy lebírják ellenérzését és emberséges bánásmódot tanúsítson “ellenségével” szemben is… (Talmud, Pszáchim 113b.) A jelenlévõk elértették a fõrabbi gyengéd célzását.

 

Konferencia Korczak születésnapján

 

A Locháméi Hágeátot kibucban nemzetközi konferencia nyílt nemrégen, abból az alkalomból, hogy 120 éve született Janusz Korczak lengyel pedagógus, aki a Holocaust idején zsidó tanítványaival együtt önként ment a halálba. A konferencián történészek, kutatók, pszichológusok, pedagógusok és diákok vesznek részt Izraelből, Lengyelországból, Ukrajnából, Bulgáriából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy-Britanniából, Svájcbál, Svédországból, Olaszországból és Brazíliából.

 

Izraelben tiltakoznak az õsi prágai temetõ felszámolása ellen

 

Az izraeli parlamentben mûködõ vallásos lobby levélben kérte fel Netanjáhu miniszterelnököt, tiltakozzék az õsi prágai zsidótemetõ felszámolásának terve ellen, mivel az a zsidó vallás törvényeibe ütközik.

Hírek szerint a prágai városháza eladta a 800 esztendõs õszi zsidótemetõ területét egy biztosítótársaságnak, amely a temetõ felszámolására készül, hogy a helyére irodaházakat építsen.

Értesülésünk szerint a prágai hitközség fõrabbija, Efrájim Szidon tiltakozást jelentett be a cseh kormánynál a városháza önkényes határozata ellen. Ebben felhívja a figyelmet a határozat negatív külföldi visszhangjára is.

 

“Mentsétek meg a kisdedeket”

 

Az izraeli Efrát szervezet céljául tûzte ki, hogy gátat vet az elharapódzó, indokolatlan mûvi vetéléseknek, mivel szerinte “Izraelben milliónyi csecsemõ születését akadályozzák meg a kényelmi szempontok diktálta abortuszok”. Ezt a zsidó vallás persze élesen ellenzi, és így érthetõ, hogy az Efrátnak kimondottan vallásos jellege van. Vezetõje, dr. Eli Shosshein, Argentínából bevándorolt orvos, aki sikeresen szervezett parlamenti lobbyval már megváltoztatta az izraeli abortusztörvényt – úgy, hogy gazdasági okokból ne lehessen vetélni –, majd sikeres propaganda-hadjáratot folytatott a nagy családok mellett, a mûvi vetélések ellen, azok egészségtelen voltát is hangsúlyozva.

Most dr. Shossheim megjelent egy amerikai vallásos szervezet Agudát Jiszráél ez évi konferenciáján, és követelte, hogy a szervezet, amely képviselõi által az izraeli parlamentben is jelen van, sõt a kormánykoalíciónak is tagja, vegyen tevékeny részt az abortuszok megakadályozásában, és propagálja a nagy zsidó családokat. Célja elérésére dr. Shossheim beveti a holocaustot is, ahol a zsidóság egyharmada az õrjöngõ nácizmus áldozata lett, majd az izraeli demográfia számaival (5 millió zsidó több százmillió arabbal szemben) szembesíti az amerikai zsidó egykét…. Még bizonyos vallásos rétegeknél sem haladja meg a gyerekszám a két-három gyerekbõl álló hagyományos zsidó “nagycsaládét”.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 11. szám – 2014. október 6.