Újdonság Cfáton: gitár a zsinagógában (de nem szombaton)

 

Ez már reformzsidóság? Szó se róla, bár aki látja, illetve hallja, azt hiheti, Cfát, az õsi észak-izraeli város óvárosában van néhány zsinagóga, amelyekben újabban az imákat zenekísérettel mondják.

Mielõtt még valakinek fennakadna a szemöldöke, sietve közöljük, hogy a hétköznapi, mindennapos istentiszteletrõl van szó, nem pedig – Isten õrizz – a szombatiról, mikor is minden zeneszerszám használata szigorúan tilos és szombatszegésnek számít (Sulchán Áruch, Orách Chájim 339:3., Misne Brurá és Biur Háláchá uo. 10.).

Az említett, fõleg megtért fiatalok által látogatott zsinagógákban, gitár kísérettel mondják Dávid zsoltárait, amelyek egy része a mindennapi imarend szerves tartozéka. A muzsika elnyerte Cfát szfárádi fõrabbijának, Smuel Élijáhunak a beleegyezését. A fõrabbi azt mondja: valaha haboztak zenésíteni az imákat – persze szigorúan hétköznap –, mivel ez nemzsidó szokásokra emlékeztetett (illetve reformzsidók szokása volt – N. K.), de ebben tulajdonképpen semmi rossz nincs, hiszen Dávid királyunk idejében is muzsika kísérte az általa komponált zsoltárokat.

Mások az askenáz rabbik, õk ezt mégsem nézik jó szemmel, mert eltérést, újítást jelent a bevett hagyományhoz képest.

 

Olívia atya flörtje az izraeli katonákkal

 

Ha ettõl nem bukik meg a Netanjáhu-kormány, akkor már semmitõl nem kell tartania. A Mááriv címû népszerû izraeli napilap hétvégi magazinjában szenzációval szolgált.

Izraeli katonák, köztük újoncok, akiket a hadsereg nevelési központja országnézésre visz  rendszeresen találkoznak az Abu-Goshbeli katolikus szerzetessel, bizonyos Olívia atyával, aki elõadásokat tart nekik, és akivel a továbbiakban a magánéletben is kapcsolatot tartanak fenn. A katonák lelkesen beszélnek a szerzetes karizmatikus egyéniségérõl, és arról, hogy “érdekes dolgokat mesél ez az aranyszájú pap”.

Ez nem maradhatott titokban, és most Saul Jáhálom, a Nemzeti Vallásos Párt egyik képviselõje a kormányban a honvédelmi miniszterhez fordult, és vizsgálóbizottság kinevezését kérte a botrány kivizsgálására. A miniszter hangsúlyozta: amikor az izraeli hadsereg tiltja bármilyen vallási tevékenység, illetve vallásos propaganda kifejtését a hadsereg táboraiban – és ez odáig megy, hogy a vezérkari fõnök utasítása alapján aktív rabbikat sem engednek be a katonai táborokba, hogy ott vallási témákról beszéljenek a zsidó katonákkal ugyanakkor maga a vezérkar egyik alosztálya, a nevelésügy viszi a katonákat az Abu-Goshi szerzeteshez…

 

Horvátország új fõrabbija nevét a Siratófalról nyerte

 

Van új a nap alatt: nemrég iktatták be Zágrábban Horvátország új fõrabbiját, Kotel Dadont, aki egy jeruzsálemi tanházban nyerte képesítését és rabbi oklevelét, s emellett a ramat-gani vallásos Bár-Ilán egyetem jogi fakultásának végzett növendéke. [lásd Gut Sábesz III/5.] A szfárádi eredetû fiatal rabbi nevét Kotel – a jeruzsálemi Siratófalról nyerte.

Zágrábban a második világháború óta nem volt rabbi, és az ottani zsidóság helyzete egyáltalán nem rózsás. A nagytemplom romokban hever, még zsidótemetõ sincs, nehéz egy minjánt összehozni imához, és a vegyes házasságok száma meglehetõsen magas, jóval az európai átlag fölött. A zágrábi hitközség, szakértõk szerint 2000, fõleg idõs zsidókból áll. Mások szerint még legalább ugyanennyi azon zsidók száma, akik titkolják zsidóságukat, és nem vesznek részt a zsidó összejöveteleken.

Az új zágrábi fõrabbi még beiktatása elõtt hivatalba lépett. Elsõ ténykedése a helyi kasrut megszervezése volt: a díszes meghívó, amely a beiktatási szertartásra invitál, közli, hogy “a kóser étkezést a zágrábi fõrabbi felügyeli”. A meghívókat a zágrábi zsidó hitközség “Zidovska Opcina Zagreb” küldte szét, és az ünnepségen sok európai hitközség, így a budapesti is – képviseltette magát.

 

A Ford és a GM a náci kollaboráció vádja ellen

 

A két amerikai autógyártó óriás körülbelül olyan kálvária előtt áll, amilyet a svájci bankok kényszerültek három évvel ezelőtt megkezdeni. A Ford Motor Co. történészek, ügyvédek és kutatók hadseregét mozgósította, hogy védekezzen azon vádak ellen, melyek szerint hatalmas készpénzösszegeket fogadtak el azon bankoktól és biztosítótársaságoktól, akik a Holocaust áldozatainak bőrén tollasodtak meg. Hasonló lázas tevékenység folyik a General Motorsnál, melynek viselt dolgairól jövőre olyan könyv jelenik majd meg Amerikában, amely állítólag bebizonyítja: a GM kulcsszerepet játszott üzletileg Hitler Lengyelország, majd később a Szovjetunió elleni hadjáratában.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 10. szám – 2014. október 6.