A választások fontosabbak mint a Tóra-tanulás…

 

A közelgő önkormányzati választások Izrael vallási életére is rányomják bélyegüket. Rabbik és chászid rebbék kiállnak egy-egy – hozzájuk közelálló – jelölt mellett, olyannyira hogy előírják híveiknek, hogy kire szavazzanak.

Ovádjá Joszéf, a Sász (vallási szfárádi) párt mentora a múlt héten kinyilatkoztatta, hogy azokat a jesiva növendékeket, akik hajlandók a párt propaganda hadjáratában részt venni és meggyőzni embereket, szavazzanak a “megfelelő” pártra – ő felmenti a Tóra tanulás kötelessége alól, A részletes utasítás úgy szól, hogy a bócherek egész nap pártagitációval foglalkoznak, de az esti órákat a jesivában töltik, ahol intenzív tanulással próbálják behozni azt amit nappal elmulasztottak.

Ekkor, vagyis este – mondja a rabbi – az ifjaknak “beszédböjtöt” kell tartaniuk (táánit dibur), vagyis nem szabad hogy nappali teendőiket megbeszéljék, kiértékeljék – mivel ez is a tanulás rovására menne.

 

Saranszkij Kidustmondott szombaton az amerikai Wye Planatationban

 

Most kezdtek kiszivárogni a részletek arról a háromoldalú tárgyalásról, amelyet egy Marylandi településen folytatott Clinton elnök, Netanjáhuval és Arafattal és ahol végül is “megegyezésre” jutottak a felek.

Az előzetes megegyezés szerint, pénteken estefelé a szombat bejövetele adta meg a jelet a hivatalos tárgyalások megszakítására. Ekkor a hölgyek – Netánjáhju neje, Szára is – meggyújtották a szombati gyertyákat, és az izraeli küldöttség vallásos tagjai imára gyűltek össze. Köztük volt több meghívott vendég is, akik a júdeai és somroni településeket képviselték. A koszt természetesen szigorúan kóser volt és Nátán (Anatolij) Saranszkij, az izraeli ipari és kereskedelmi miniszter – aki éveket töltött annakidején szovjet börtönökben – mondotta el a hagyományos áldást a borra (Kidus).

Uri Elicur, a miniszterelnöki kabinetiroda főnöke – vallásos zsidó – elmondta, hogy az amerikaiak nagy nehezen engedélyezték egy Tóra-tekercs bevitelét a telepre, mivel attól tartottak, hogy ebben a palesztinok ellenséges propagandát látnak…

Kiderült, hogy a szombati munkaszünet ellenére Netanjáhu mégis találkozott Arafattal, egy nem hivatalos megbeszélésre, amelyen – a szombatra való tekintettel – nem készítettek feljegyzéseket.

 

Az ima amely megállította Rommel seregét…

 

Amikor Netanjáhu és csapata Marylandben tárgyalt – egy csoport izraeli kabbalista úgy látta, hogy a helyzet nemcsak nehéz hanem veszélyes is – és ezért a tettek mezejére lépett. Dávid Bácri rabbi, a neves kabbalista, néhány társával repülőgépet bérelt, hétszer körülrepülte Izrael területét és elmondta az erre az alkalomra használatos imát.

A dolgot titokban akarták tartani, de mivel a repülőgép meghibásodása folytán kényszerleszállást volt kénytelen végrehajtani – a dolog kitudódott és a média széltében-hosszában publikálta és kommentálta az eseményt. Az egyik vallásos lap gunyoros glosszában számolt be Bácri rabbi “hőstettéról”, ami ellen a rabbi fia indignálódva tiltakozott ugyanazon lap (Hácofe) hasábjaiban, kifejtve miről is van szó.

Mint kiderült, a gyakorlat ősrégi: onnan ered hogy Jósuá, Jerikó bevétele előtt hét ízben körbejárta a várost, serege élén, és a kohaniták hétszer fújták meg a Sófárt (a kos szarvából készült kürtöt). Ezek szerint a speciális imaszöveg, amit ilyenkor mondanak a kabbalisták, szintén Jósuától származik. Manapság amikor a határok hétszeri körbejárása csupán repülőgépen lehetséges – ez így történik.

Erre a procedúrára azonban csak igen ritkán kerül sor – csupán nagy veszély idején. A második világháború idején, amikor Rommel náci hadai elfoglalták Líbiát és az akkori Palesztina határain álltak – Jehudá Petája rabbi, a neves kabbalista, Bácri rabbi nagyapja, bérelt egy angol repülőgépet és hétszer körülrepülte az ország határait. A kabbalisták esküsznek rá, hogy ez állította meg Rommel csapatait és ez mentette meg a zsidókat attól, hogy európai testvéreik sorsára jussanak.

Hét évvel ezelőtt, az öbölháború idején, ugyancsak David Bácri és kabbalista társai voltak azok akik körülrepülték Izrael területét, azért imádkozva, hogy a Szaddam Husszein által kilőtt Scud rakéták ne tegyenek emberéletben kárt. Az eredmények akkor is igazolták a repülős ima hatását…

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 4. szám – 2014. október 6.