ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Réé

„Vallásos zsidó! Utazz a British Airways-zel!”

Úgy látszik, hogy az El-Al és Tower Air izraeli légitársaságok közötti harcban a vallásos utasok kegyeiért – a győztes, vagyis a nevető harmadik, a British Airways nevű angol légitársaság lett.

A harc, hosszú hónapokon keresztül, nemcsak a szuper kóser koszt miatt folyt – ezt ma minden légitársaság biztosítja – a Malév is – hanem azon is, hogy mennyiben biztosít a légitársaság a gépen olyan területet, ahol nem lehet látni a vetített filmeket – amiket az ortodox utazóközönség nagyon nem szeret nézni; mennyiben teszik lehetővé, hogy a vallásos utasok a hosszú légi úton, főleg Amerikába menet vagy onnan jövet – a gép egy bizonyos részén tömörülve imádkozhassanak és – ez sem mellékes – mennyire szemérmes, illetve erkölcsös, a légikisasszonyok öltözéke.

Miután a filmek (nem)vetítésében a Tower Air vitte el a pálmát, s míg az El-Al csupán cenzúrázta a filmeket és kiszuperálta a merészebb sex-jeleneteket – addig most a British Airways a stewardesek új ruházatával kenterben verte a többieket. Ez az új ruha egy jeruzsálemi erkölcscsősz szerint olyan, mint a Bét Jákob leányszeminárium tanuló növendékeinek ruhája, ami hosszú ujjú, teljesen zárt, és szakértők szerint egy gyakorló apáca is felveheti.

Még mindig az El-Al gépei számítanak leginkább „repülő zsinagógának”, ami az ezt a célt szolgáló hely biztosítását illeti – de a British Airways ruházata egyszerűen verhetetlen. Maga a társaság, szóvivőjén keresztül, csak annyit volt hajlandó mondani, hogy nem egyeztettek senkivel, ez most a divat Londonban…

Felháborodás Izraelben a budapesti missziós tevékenység miatt

Az Izraelben élő magyar ajkú zsidók körében nagy a felháborodás a budapesti missziós tevékenység miatt, amit egy külföldről érkezett lélekvadász csoport művelt, meglovagolván a hónap végére tervezett „Zsidó nyári fesztivál”-t. A misszionáriusok, álcázott tevékenységüket a Sportcsarnokban tartották a jól hangzó Smá Jiszráél (héberül), illetve a Halld Izrael szlogen alatt, anélkül, hogy egyértelműen közölnék mindenkivel, akit illet, hogy misszionárius társaságról, illetve „Jézushívő zsidókról” van szó.

Mivel a misszionáriusok szóvivője, David Lavine, szerint rendezvényük az „Izrael Állam megalakulásának 50 éves évfordulóját ünneplő sorozat egyik rendezvénye” – most több izraeli magyar ajkú szervezet a külügyminisztériumhoz fordult, tiltakozzon Budapesten az Izrael nevét felhasználó misszionárius lélekvadászok tevékenysége ellen, aminek semmi köze a Zsidó Állam ötven éves fennállásához. A misszionáriusok, szórólapjaikon és plakátjaikon, izraeli jelvényeket is felhasználnak, ahhoz hogy a hiszékenyeket tőrbe csalják. Az izraeli sajtó, amely bő teret szentel az ügynek, az Új Életet idézi, amelyben a MAZSIHISZ a „Holocaust folytatásának” nevezte a lélekvadászok tevékenységét.

Mint ismeretes, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben határolta el magát a misszionárius tevékenységtől, mondván, hogy arról egyáltalán nem volt tudomása.

Több turisztikai szakember, akik az Izraelből Magyarországra irányuló idegenforgalmat vezetik, aggodalmuknak adtak kifejezést, mivel a misszionárius tevékenységről ideérkező hírek – amik a régi rossz időkre emlékeztetnek – kedvezőtlen befolyással lehetnek a Magyarországra irányuló zsidó turisztikára.

Az egyik jeruzsálemi vallásos hetilap, a Jom Hásisi (Péntek), hasábos hírt közöl a misszionárius tevékenységről, beleértve magyar nyelvű szórólapjukat is. A lap közlése szerint a MAZSIHISZ vezetősége, valamint Oberlander Baruch rabbi, a lubavicsi küldött, állnak a misszionárius tevékenység elleni küzdelem élén.

Chászid zarándokok Rosztovban

A Don melletti Rosztov arról nevezetes a Chábád chaszidizmus történetében, hogy ott élt évekig az ötödik lubavicsi rebbe, Sálom Ber Schneerson rabbi (Rsáb), miután az első világháborúban elhagyni kényszerült a mozgalom székhelyét, a fehéroroszországi Lubavicsot és oda már nem térhetett vissza.

Évekig tehát Rosztovban volt a mozgalom (ideiglenes) székhelye és az idős chászidok még emlékeznek az ottani chászid élet – ami természetesen a rebbe körül forgott – sok mozzanatára. Nemrég sikerült visszavásárolni a rebbe házát és azt helyrehozni és azóta zarándokok százai keresik fel a helyet.

Most volt ott New-Yorkból rabbi Zálmán Gourari, az idős chászid, lányával, vejével és unokájával, valamint egy népes kísérettel. Gourari, aki közel 90 éves, biz 120 – pontosan emlékezett hol volt a rebbe lakása, a mikve (rituális fürdő), a jesiva, stb., és a nosztalgikus zarándoklat mély érzelmeket ébresztett a résztvevőkben.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 44. szám – 2014. augusztus 18.