ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ – Ékev

Elhunyt karmelita szerzetes után fivére mondott kádist

A hatvanas évek elején egész Izrael ismerte a nevét. A múlt hét végén, amikor elhunyt 76 éves korában – csupán néhány tucat ember vett részt a temetésén a haifai latin (keresztény) temetőben és fivére, Árje, mondotta el a zsidó Kádist (halotti imát) sírjánál.

Oswald Ruppeisen, aki a keresztségben a Dániel nevet kapta és mint „Dániel testvér” vált ismertté, egy vallásos lengyel zsidó családban született és amikor nyolc napos korában körülmetélték, a Smuél-Áron nevet kapta. Fiatal korában tagja volt a Bné Ákivá nevű vallásos cionista ifjúsági szervezetnek és készült kivándorolni az akkori Palesztinába.

Ezt a tervet a háború, a német megszállás és a Holocaust hiúsította meg. A fiatal Oswald, fivérével együtt Vilnába menekült, míg szüleiket elfogták a németek és a megsemmisített zsidók sorsában osztoztak. Fivére, Árje, 1941-ben egérutat nyert és Izraelbe ment, míg Oswaldot elfogták a nácik. Hosszú ideig sikerült felszínen maradnia, nyelvtudását kihasználva, egy német tiszt csicskása lett és ily módon sikerült – állítólag – több száz zsidót megmentenie. Amikor árulás folytán kiderült személyazonossága és halálveszélybe került – sikerült megszöknie és egy kolostorban menedéket találnia, ahol apácák bujtatták. Mint ahogy később elmondta, itt – amikor „Vákumba kerültem és összeestem” – határozta el, hogy elhagyja hitét és felveszi a keresztséget.

1959-ben jött Izraelbe és két évvel később kérvényezte az állampolgárságot, a Hazatérési Törvény alapján, ami minden zsidónak automatikusan biztosítja a „Hazatérés” jogát és az állampolgárságot. Amikor ezt elutasították, a felsőbírósághoz fordult, amely hosszas és keserves tárgyalások után, szótöbbséggel úgy döntött, hogy „egy zsidó, aki hitehagyott lett, felvette a keresztséget és egy kolostor falai mögé vonult – nem számíthat többé zsidónak a Hazatérési Törvény alapján” – állapították meg a főbírák. Ezt az ítéletet ma Izraelben a jogi egyetemen tanítják.

A végén Ruppeisen persze megkapta az állampolgárságot, de nem a Hazatérési Törvény alapján és személyazonossági igazolványában a „nemzetiség” rubrikába azt írták, hogy „bizonytalan”.

Ettől fogva „Dániel testvér” nem szerepelt a nyilvánosság előtt. A karmelita rendtől nem fogadott el fizetést, hanem abból élt, hogy zarándokokat kísért, mint idegenvezető. Egyházkerületének tagjaival – főleg arabokkal – odaadóan foglalkozott, de segített a vegyes házasságban élőknek is, főleg eltemetni azokat, akik nem találtak nyugodalmat zsidó temetőben, lévén nem zsidók.

Érdekes, hogy a Háláchá ebben az esetben talán nem is annyira szigorú, mint a felsőbíróság volt. Ugyanis, ha Ruppeisen kijelenti, hogy visszatér a zsidóságba és kitérése semmis – ezt a Háláchá elfogadta volna. Ő azonban ezt soha nem nyilvánította ki.

20 ezer lappéldány zúzdában…

Eljött a nyár – a jesiva növendékeknek is. Izraelben most van a rövid – három hetes – nyári vakáció a jesivákban, Áv hó 11-től a hónap végéig. A sok tanulástól kissé bágyadt és sápadt bócherok többsége arra használja ki a rövid időt, hogy azt a természet lágy ölén töltse, kirándulásokkal, úszással, stb.

Igen ám, de mivel az elmúlt év folyamán az ilyen kirándulások során sok szerencsétlenség történt, amikben jesiva-növendékek is áldozatul estek – most a nagy jesivák vezetői felhívással fordultak a növendékekhez, „ne menjenek oda, ahová nem kell”, vagyis ahol veszélynek lehetnek kitéve. Érthetnek ezen akár fizikai, akár morális veszélyt, mivel a jesiva-növendékek számára a profán izraeli vidék nem ideális terület.

Ennek az elővigyázatosságnak, máris megvan az előre nem látott eredménye. A Játéd Neemán című ultra-ortodox napilap pénteki számát – 20 ezer példányt – zúzdába küldte a vallási ellenőrző bizottság és más lapot készített helyette.

Miért?

Azért, mert a lap egyik oldalán a Celcom mobiltelefon hirdetése volt látható, amiben két jesiva bócher társalog egymással egy oázisban, a természet lágy ölén.

Miért kellett emiatt bezúzni a lapot?

Azért – mondotta el a lap egyik illetékese a Mááriv tudósítójának – mert amikor a lap közli a jesiva-vezetők felhívását a kirándulások ellen – nem tehetjük meg, hogy ennek – a hirdetésekben – az ellenkezőjét propagáljuk.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 43. szám – 2014. augusztus 18.