ZSIDÓ GONDOLATOK – DR. J. H. HERTZ

J. H. Hertz kétnyelvű (héber-magyar) Tóra-kiadását széles körben ismerik a magyar nyelvterületen. Azt azonban kevesen tudják, hogy már korábban, 1927-ben is jelent meg Hertz mű Budapesten. A Zsidó gondolatok című tartalmas antológiát a világirodalom zsidó és nemzsidó tárgyú írásaiból, filozófusok és politikusok megnyilatkozásaiból állította össze a tudós főrabbi, és dr. Weisz Sámuel fordította magyarra. Dr. Blau Lajos, a Rabbiképző egykori igazgatója már 1925-ben méltatta a kötetet a Magyar Zsidó Szemlében, és javasolta magyar nyelvű kiadását.

A könyv – a “Chief Rabbi” szándéka szerint – zsidókhoz és nem zsidókhoz egyaránt szól, éppen ezért nem csak zsidó forrásokból válogat. Témák szerint csoportosítva tartalmazza a gondosan kiválasztott művek megfelelő részleteit. A Bibliának, a Talmudnak, a Zohárnak több gyöngyszeméből idéz. Ugyancsak megtaláljuk Ábrahám ibn Ezra, Benjamin Disraeli, Israel Zangwill, Heinrich Heine, s nem utolsósorban magának J. H. Hertznek értékes gondolatai mellett Voltaire, Mark Twain, vagy éppen Lord Macaulay zsidókról, a zsidóságról szóló sorait. Igazat adhatunk a könyv nagyhírű összeállítójának, és első magyarországi méltatójának, hogy a többoldalú megvilágítás közelebb vihet zsidóságunk jobb megismeréséhez, megértéséhez – minket is, másokat is.

 
B.S.F

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 22. szám – 2014. július 28.