A Honvédelmi Minisztérium Tábori Rabbinátusának meghívására Budapestre látogatott a nagyatádi 69. Harc­kocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör. A húszfős cso­portot Köves Slomó tábori főrabbi fogadta az Óbudai zsinagógában. A baráti kör tag­jai nagy érdeklődéssel ismerkedtek meg Budapest leg­régebbi, még ma is működő zsinagógájával a Lajos ut­cában, ahol Ambrus Klára vezette őket körbe.

A baráti kör tagjai, amellett, hogy gondozzák a környék katonasírjait „nemzetiségre való tekintet nélkül”, ők végzik a nagyatádi zsidó temető karbantartását is – ez ugyanis éppen az Aradi utcai tiszti lakótelep mellett található.

Emellett létrehoztak egy múzeumot is, melyben a Magyar Honvédség 1848-tól kezdődő történetét mutatják be. A Tábori Rabbinátus most a múzeum egyenruha-gyűjteménye számára a rabbinátus tfilinjét és táleszát, tábori kipát valamint egy imakönyvet adományozott, amiből egy zsidó sarkot alakítanak ki a kiállításon.

Ugyancsak a tárlat számára Köves rabbi átadott egy példányt az újonnan kiadott Magyar hadviselt zsidók aranyalbumából. A 2014-ben újranyomott mű az I. világháború idején szolgáló magyar zsidó hősöknek állít emléket.

Megszakítás