Ünnepeink

Purim פורים

Purim egynapos ünnepe ádár 14. napján van, ebben az évben 2019. március 21-én. Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. Ezt a polgári időszámítás kezdete előtt 450 körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg. A Purim név a “sorsvetést” jelentő pur […]

Bővebben »

Sávuot שבועות

Sávuot, a hetek ünnepe, sziván hónap hatodik és hetedik napján van: idén 2019. június 8. estétől június 10. estéig  ünnepeljük. Az ünnepnek két oka van: megemlékezünk a Sínai-hegyi Tóra-adásról, illetve az első gyümölcsök áldozatáról – a bikurimra –, melyet a korai aratásért való hálaadásként ajánlottak fel a Jeruzsálemi Szentélyben. Ezért nevezik Chág HáBikurimnak is. Sávuot a […]

Bővebben »

Három gyászhét és Tisá böáv תשעה באב

Mit gyászolunk és miért böjtölünk? Az év legszomorúbb és legtragikusabb napja az áv 9-i böjt, Tisá BeÁv. Idén 2019.augusztus 10. ( 20:05) estétőlaugusztus 11. ( 20:37) estéig tart. Ezen a böjt- és gyásznapon egyszerre emlékezünk az Első Jeruzsálemi Templom i. e. 586-ban történt lerombolására és a Második Templom megsemmisülésére, amely szerencsétlen történelmi egybeeséssel i. sz. 70-ben ugyanezen a […]

Bővebben »

Őszi Nagyünnepek ימים נוראים

Idén szeptember 29-én este köszönt ránk a zsidó újév, a Ros Hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 5780-ik évfordulójára emlékezünk, és mintegy megújítjuk az Örökkévalóval kötött szövetségünket a világ létezésére és újjáteremtésére. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a tíz bűnbánó nap, melynek betetőzése Jom Kipur, idén október 8-án este és kezdődik és 9-én estig […]

Bővebben »

Hanuka

Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik (idén december 2.-án este), és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc polgári i. e. 165-ben […]

Bővebben »

Pészách (פסח)

Kovászos eladási meghatalmazás kitölthető itt.   A nyolcnapos ünnep (idén 2019. április 19. estétől április 27. estéig) a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak Egyiptomból. A kivonulás történetét – amely Mózes küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz […]

Bővebben »