Kétezer ortodox zsidó tiltakozott a világi oktatás bevezetése ellen. Attól tartanak, hogy hamarosan csak külföldön tudják hagyományaik szellemében oktatni gyermekeiket – írja a The Jewish Chronicle.

A brit kormány új intézkedése szerint a jövőben azokat a jesivákat is regisztrálni kell majd az Oktatási Minisztériumnál, amelyek egyelőre nincsenek hivatalos státuszban, így az állam semmilyen felügyeleti és ellenőrzési jogot nem gyakorol felettük. Elsősorban a szigorúan ortodox közösség intézményei tartoznak ebbe a kategóriába. A regisztráció egyik velejárója, hogy megkövetelik a világi tárgyak oktatását is, amit a haszid közösség mereven elutasít. Az intézkedés jelenleg 1000-1500 tanulót érintene.

Az észak-londoni háredi közösség vezetősége levelet írt Nadhim Zahawi oktatási miniszternek, amelyben a törvény bevezetése ellen emeltek szót. Azzal vádolták a minisztériumot, hogy a jogszabállyal akarják eltávolítani az ortodox zsidókat az országból, mert annak bevezetése után kénytelenek lennének külföldön taníttatni gyermekeiket.

A nagygyűlést London Stamford Hill negyedében tartották, amely Európa legnagyobb zsidó közösségének az otthona. Az elsősorban szatmári és belzi hászidokból álló lakosság 15 ezer főt számlál és évente öt százalékkal növekszik. A vezérszónok a neves jesivavezető, a legszigorúbb háredi közösségeket képviselő, 101 éves Elyakim Schlesinger rabbi volt. Megjelent továbbá Shalom Friedman rabbi és dáján, az egyik legfontosabb vallásos ernyőszervezet, az Ortodox Héber Hitközségek Szövetségének képviselőjeként. Ez a szervezet szintén a törvény ellen foglalt állást, és eltörléséért imanapot hirdetett.

Az oktatási autonómia megsértésén kívül a rabbik azt is nehezményezik, hogy a minisztérium ellenőrzési jogot kapna a nem hivatalos iskolák felett is, és akár be is zárathatná azokat, ha a tanulókra nézve veszélyesnek találja.

Nem ez az első eset, hogy a háredi oktatási rendszer konfliktusba kerül a brit hatóságokkal. Korábban azt követelték tőlük, hogy adjanak át ismereteket a meleg közösségről a tanulóknak, illetve vezessenek be szexuális felvilágosítást az iskolákban. Ezek olyan témák, melyek egyáltalán nem kerülhetnek szóba a szigorúan ortodox zsidó tanintézményekben.

A kemény hangú levélben Asher Gratt rabbi azt írta Zahawinak, hogy az új törvény mögött azt a titkolt szándékot sejtik, hogy a kormány a „többségi társadalomhoz akarja asszimilálni” a háredi közösséget. „Az oktatás a legfőbb eszközünk arra, hogy megőrizzük a Tóra bölcsességét és a zsidó jog törvényeit. Ezek biztosítják, hogy értékrendünk ne híguljon fel és ne torzuljon el. Az iskoláink és jesiváink szerepe felbecsülhetetlen a közösség számára, hiszen ezek az intézmények nevelik fel a jövő nemzedékét. A jesivák biztosítják, hogy a fiatal generáció magas erkölcsi nevelésben részesüljön és szilárd értékrendje alakuljon ki. Közismert tény, hogy a bűnözési mutatók jóval kedvezőbben alakulnak nálunk, mint bárhol máshol. A holokauszt után mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk népünk fennmaradását és megvédjük emberi jogainkat” – írta a rabbi az oktatási miniszternek.

„Nálunk a fiúk 13 éves koruktól jesivában tanulnak, az egyéb ismereteket pedig otthon vagy szakmai képzésen sajátítják el. A vallási és a világi oktatásnak egymástól elkülönülten kell folynia. Nemzedékek óta ez közösségünk gyakorlata. Ha a jesivákat hivatalos iskolákként regisztrálnák, azzal arra köteleznék őket, hogy a vallási tárgyak mellett világi tárgyakat is oktassanak. Ezzel alapvetően megváltozna ezen intézmények jellege és célja, és így súlyosan sérülne a gyermekek és szüleik szabad vallásgyakorlathoz való joga. Közösségünk tagjait megrendíti a törvény bevezetésének lehetősége” – tette hozzá.

„Nem hiszek abban, hogy az ön célja az ortodox zsidóság kiszorítása lenne az Egyesült Királyságból, de ezzel a diszkriminatív törvénnyel éppen ezt érnék el”

– zárta sorait.

A Lordok Házában a múlt héten tárgyalták a törvénytervezetet, melyet minden párt támogatott és mind a világi tárgyak oktatását, mind az iskolák központi ellenőrzését kívánatosnak tekintik. Bár a törvény nem nevezi meg külön a jesivákat, az előkészítése során nem titkolták, hogy éppen ezek az intézmények állnak a célkeresztben.

Megszakítás