Április 20-án, vasárnap este ünnepi gyertyagyújtás sehechejánu áldás nélkül (Naptár).  Félünnepi délutáni ima, ünnepi esti ima.  Álénu (Záróima – 185. old.) előtt Szfirát háomer (Omerszámlálás – 154–156. old.).  Ünnepi kidus, sehechejánu áldás nélkül (340–341. old.) A Sás-tenger kettéválasztásának emlékére a csoda évfordulóján, ezen az estén, a chászidok ébren maradnak egész éjjel.

Április 21–22-én, hétfőn és kedden, Peszách utolsó két napján, ünnepi imarend.  Hétfőn askenáz közösségekben a reggeli ima részeként rendszeresen elmondott Tenger dalát, Oz jásir („Akkor énekelték…” – 210–211. old.) ez alkalommal a közösség az előimádkozóval versenként felváltva, hangosan énekli.  A Zsidó imakönyv 228. oldalán, a héber oldalról sajtóhiba miatt hiányzik a Könyörület tizenhárom tulajdonsága. A 71. oldal alapján pótolható.  Tóra-olvasás két Tórából (öt plusz egy embert hívnak fel), és Háftárák (lásd fent).  A Muszáf Ámidá ismétlésében Düchenolás (papi áldás – 360–361. old., részletesen lásd Naptár 80. old.).

Április 22-én, kedden a Tóra-olvasás után Jizkor (Mázkir) ima elhunytjaink emlékére (349. old.). A Mázkirról és a mondandó imáról lásd részletesen Naptár.  Az a szokás, hogy erre az imára csak az marad a zsinagógában, akinek valamelyik szülője már nincs az élők sorában.  Chászid szokás ezen a délutánon az ünnepi Minchá ima után úgynevezett messiási lakomát – szöudát mosiáchot tartani, mivel a megváltás nagy ünnepének végén, Peszách utolsó napján, „már fénylik a Messiás sugara, és érezhető a közeledő végleges megváltás”. Ezen az étkezésen szokás négy pohár bort inni.  Este, az ünnep kimenetelével hétköznapi ima az Ámidában Átá chonántánu („Te ajándékoztad…” – 145. old.) betoldással.  Álénu (Záróima – 185. old.) előtt Szfirát háomer (Omerszámlálás – 154–156. old.).  Hávdálá (Ünnepbúcsúztató – Naptár) csak borral, fűszer (bszámim) és gyertya (nér) nélkül.

Április 23-án, szerdán Iszru chág, az ünnep másnapja. Nem mondunk Táchá-nunt egészen Niszán hó végéig, április 30-ig.

Április 25-én, pénteken este, és 26-án, szombaton. Peszách és Sávuot között askenáz szokás péntek este a Löchá dodit hagyományos gyászdallammal énekelni, és minden szombaton elmondani az Áv háráchámim-ot („Az Irgalom Atyja…” – 238. old.). Chászidok ezeket a szombatokat is a Sábát szentsége miatt teljességgel gyásztól mentesen tartják meg.  Muszáf előtt újhold-hirdetés (236–237. old.). A chászidok nem mondják az Áv háráchámimot („Az Irgalom Atyja…”) ezen a szombaton.  A délutáni Minchá imában a Cidkátchá cedek („Az igazad…” – 279. old.) elmarad.  Peszách végétől Ros Hásá-náig szokás minden szombat délután a Pirke ávot (Az atyák tanításai) egy-egy fejezetét tanulmányozni. A hat fejezet befejezése után mindig újrakezdjük.  Pirke ávot első fejezet (287–289. old.).

Április 29-én, kedden az esti Ros chodes miatt már a Minchában nem mondunk Táchánunt.

Imaidők:

Óbudai zsinagóga:

Április 22. kedd

11:15 Mázkir

19:00 Mincha, délutani ima

19:15 Mosiach szeuda

20:25 Esti ima, havdala

Vasvári Pál utcai zsinagóga:

Április 22. kedd

10:30 Mázkir

18:00 mincha délutáni ima

18:15: Mosiach szeuda

20:25 Esti ima és havdala

 

 

Megszakítás