Izrael megalapítása óta rendszeresen megjósolják, hogy hamarosan az arabok kerülnek többségbe, így az ország elveszíti zsidó jellegét. A születési statisztikák cáfolják ezt a teóriát.

A palesztin állam megalapításáért küzdő politikai oldal is elsősorban a demográfiai veszéllyel támasztja alá azt az ideológiát, hogy Izraelnek fel kellene adnia a hatnapos háború során felszabadított területeit, az ott élő zsidó lakosságot pedig – akár erőszakkal – az 1967-es határok mögé kellene áttelepítenie. Az előrejelzésekben vázolt jövőkép a valóságban azonban egészen másképpen alakult. Az Izraeli Statisztikai Hivatal felmérése szerint amíg a zsidó lakosság gyermekvállalási kedve egyre növekszik, addig a muszlimoké zuhan.

2018-ban egy átlagos izraeli zsidó nőnek 3.17 gyermeke volt, ez a legmagasabb szám a hetvenes évek óta, amikor a termékenységi ráta 3.28-ra emelkedett. A legkevesebb gyermek a kilencvenes években született, ekkor 2.62 volt a termékenységi ráta. A legújabb jelentésben az is megfigyelhető, hogy leginkább a 25 év feletti nők vállaltak több gyermeket, a legfiatalabb korosztályban pedig csökkent a szülések száma.

A keresztény izraeliek – akik közé elsősorban arabok, illetve a zsidó házastársukkal bevándorolt, különböző nemzetiségű állampolgárok tartoznak – szintén egyre több gyermeket nevelnek, náluk 2.06 az átlagos gyerekszám, a drúz közösségben pedig 2.16.

A legkevesebb utódot az elsősorban a volt Szovjetunióból és Kelet-Európából bevándorolt, egyik felekezethez sem tartozó izraeliek hozták a világra, átlagosan 1.54-et.

A muszlim arabok között tovább folytatódik a szülésszám csökkenése, és már a zsidóknál felvett adatnál is kevesebbet, 3,04-et mértek. Ötven évvel ezelőtt ez a szám 9.22 volt.

Számokban kifejezve: 2018-ban összesen 135 809 zsidó gyerek született (73.7%), ami jelentős emelkedést jelez, hiszen 2000-ben ez az érték 91 936 volt, ami az összes élve születés 67,4%-át tette csak ki.

Az arab asszonyok az izraeli gyermekek 23.5%-át hozták világra. 2000-ben ez a szám 29.9% volt még.

Érdekes megfigyelés, hogy a zsidók gyermekvállalási kedvét mennyire befolyásolja az apa születési helye. A legtöbb gyerek azokban a családokban született, ahol az apa Amerikából vándorolt be (4.17), őket az Izraelben született apás családok követék (3.34). A sor végén az Európából bevándorolt apák állnak, 3.02 gyermekkel.

Ha a termékenységi ráta területi megoszlását nézzük, az első helyen Júdea és Somron végzett (4.89), ahol a várható élettartam is a legmagasabb az országban. Ezt a vallásos zsidók dominálta jeruzsálemi körzet követi (3.89), majd Dél-Izrael (3.59), a központi terület (2.78) és Észak-Izrael (2.68). Tel-Avivban 2.63 az átlagos gyerekszám, a sor végén pedig a haifai körzet kullog (2.52).

Jorám Ettinger demográfus az Izraeli Statisztikai Hivatal adait látva kijelentette, hogy végérvényesen megdőlt a demográfiai veszély mítosza. “Az arabok jelentette ‘demogárfiai időzített bombával’ való riogatás teljes mértékben téves és félrevezető volt” – mondta és hozzátette, hogy a Júdeában és Somronban élő arabok számáról is jelentősen eltúlzott számokat ad meg rendszeresen a Palesztin Hatóság. A valóságban a Földközi-tenger és a Jordán-folyó között a lakosság kétharmada zsidó, amennyiben a már de facto önálló államként működő Gázai-övezet lakosságát nem számoljuk. Gázában egyébként szintén a születések számának csökkenéséről számoltak be, ez a szám mára már négy alá esett.

“Megalapozott adatok támasztják alá, hogy Izrael 1967-es határai között és a júdeai-somroni területeken élő emberek 65,5%-a izraeli zsidó, mely arány a magas termékenységi rátának és a bevándorlásnak köszönhető. További tartalékot jelentenek a diaszpórában élő zsidó közösségek, ahonnan az elkövetkező időben akár félmillió ember is érkezhet” – mondta Ettinger.

zsido.com

Forrás: Arutz7