Filozófia

Hit a Kabbala tükrében

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbijának előadás-sorozatában a harmadik lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneersohn (1789-1866), vagy másik nevén a Cemách Cedek, Derech micvotechá című művének egy részét tekinti át. A Micvák útjai című könyv, mély kabbalisztikus filozófiai magyarázatokat ad az egyes tórai parancsolatok jelentéséhez. Az előadás-sorozat az Örökkévalóba vetett hit micvájának természetét és jelentését fejti… Tovább Hit a Kabbala tükrében

Bővebben »

Micvák a Kabbala szemszögéből

Míg a Talmud a “Mit, hogyan-ra” a Kabbala a “Mit, miért-re” teszi a hangsúlyt. Köves Slomó, az EMIH vezető rabbijának előadás-sorozatában a különféle micvák, bibliai parancsolatok misztikus, filozófiai értelmezésével ismerkedhet meg.

Bővebben »

Témák a zsidó filozófiából

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbijának előadás-sorozata, a zsidó filozófia érdekes kérdéseiről: Istenhitről, Messiásról, prófétákról, valamint a mindennapos zsidó élettel kapcsolatos filozófiai témákról.

Bővebben »

A Teremtéstől a Messiásig

Köves Slomó előadás-sorozata, a címnek megfelelően a zsidó világképet szemlélteti a teremtés kezdetétől a világ végéig. Mi az a pont vagy fogalom, amely köré mind a lét keletkezése, mind pedig végső célja felfűzhető? A hászid filozófia fogalomkörét ismertetve beleláthat abba, miért annyira elemi része a Messiás a Judaizmus alapelveinek. Az előadások hanganyaga egy hászid feldolgozás… Tovább A Teremtéstől a Messiásig

Bővebben »

Zohár – Szemelvények elemzése

Köves Slomó hat részes előadás-sorozata betekintést ad a Kabbala egyik legfontosabb alapművébe a Zohár, a Ragyogás könyvébe. A Tóra szakaszaihoz írt misztikus magyarázat a hagyomány szerint a szent talmudi bölcs, Simon bár Jocháj rabbi szerkesztésében született.

Bővebben »

Kabbala és lélektan

Köves Slomó rabbi egy nyolcrészes előadás-sorozat keretében mutatja be a kabbala főbb alapelveit az emberi lélek működéséről, az isteni és állati-ösztön lélekről, a jó és a rossz viszonyáról és az emberi élet céljáról

Bővebben »

Bevezetés a Kabbala tudományába

Egy nyolc részes kurzus keretében betekintést nyerhet a kabbala és a zsidó misztika filozófiájának alap gondolataiba. A szeminárium-sorozat jól kidolgozott, egymásra épülő előadásokból áll, melynek végére a hallgatók elsajátítják a Kabbala alapgondolatait. Az előadás-sorozatot Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija tartja, aki évtizedek óta foglalkozik mélyrehatóan a kabbala és a hászid filozófia tudományával. Az egyes… Tovább Bevezetés a Kabbala tudományába

Bővebben »

Tánjá, a Közepesek könyve

A Tánjá, avagy „A közepesek könyve” a Chábád hászidizmus klaszszikus kézikönyve, „bibliája”. A benne foglalt alapfogalmakra épül a hászidizmus egész sor alapelve, ideológiája. Szerzője Snéur Zálmán rabbi, a Chábád mozgalom megalapítója. A mű öt részből áll: Likuté Ámárim (Mondások gyűjteménye, vagy más néven „A közepesek könyve”), Sáár Hájichud vöháemuná (A hit és az egyistenhit kapuja),… Tovább Tánjá, a Közepesek könyve

Bővebben »

Tartalmas élet

A Rebbe bölcsességéből ihletett A „Toward a Meaningful Life” című, rendkívül sikeres, már több nyelvre lefordított könyv magyar fordítása. A mai olvasó számára – még a leginkább világi szemléletű olvasó számára is – friss megvilágításba helyezi életének minden egyes as­pek­tu­sát, a legtriviálisabb dolgoktól a legmélységesebb lelki történésekig. A könyv ismerteti a Rebbe nézőpontját az emberi élet… Tovább Tartalmas élet

Bővebben »

A zsidó gondolkodásmód

 Milyen üzenete lehet egy 3500 éves hagyománynak a huszadik század számára, a huszonegyedik század küszöbén?   E könyv arra törekszik, hogy hidat verjen a zsidó nevelés és az egyetemi képzettség között tátongó űr fölé. Megmutja, hogy a zsidóság alapelveit épp oly alaposan kell megvizsgálni, mint bármely más politikai, gazdasági, társadalmi vagy tudományos felfogást.  … Tovább A zsidó gondolkodásmód

Bővebben »