2018. november 14-én a Transznacionális Együttműködések Pályázat keretében a negyedik műhelybeszélgetést szerveztünk az önkéntesség témájában. Az esemény sajátosságát az adta, hogy ukrán előadók mutatták be saját élményeiket, tapasztalataikat az Ukrajnában működő önkéntes szervezetek, intézmények, egyének és csoportok körben. Helyszínt és a téma iránti érdeklődőket a Szegedi Egyetem, illetve hallgatói, oktatói és külsős, a témával összefüggő területen dolgozó szakemberek adták.

Báthori-Tárczy Zita egyetemi docens (Ungvári Nemzeti Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Szociális Munka Tanszék, Ukrajna) A TOUCH Project mérföldköveiről számolt be, mely egy amerikai-ukrán projekt, melyben számos önkéntes által valósítják meg a társadalmi beilleszkedés és segítségnyújtás kérdését.

Helyszínt és a téma iránti érdeklődőket a Szegedi Egyetem, illetve hallgatói, oktatói és külsős, a témával összefüggő területen dolgozó szakemberek adták.

 

A műhelybeszélgetést Báthori-Tárczy Zita egy rövid országbemutatással kezdte, mely egymás megismerésében elengedhetetlen, majd bemutatta azokat a jó gyakorlatokat, amelyek az ukrán társadalomban jellemzőek.

Az ukrán önkéntes munkát az odaadás és az egymás iránti felelősség adja, a szociális területen lévő szakemberek, szociális munkások és hallgatók segítik megismertetni az érdeklődőket azokkal a társadalmi csoportokkal, rétegekkel, akik a peremhelyzeten, kirekesztetten élnek a társadalomban.

Az előadás második felében a jó gyakorlatokon keresztül láthatóvá vált, hogy az önkéntes munkába való bevonással sok minden javítható a kisközösségek helyzetén. Az előadó kiemelte a vallás és az értékek fontosságát, a szolidaritást, valamint az egymás iránti felelősséget.

A hallgatóság bekapcsolódásával viszont megismerhettük a korcsoportok közötti ellentmondást, az önkéntes munkáról alkotott.

 

 

 

Dr. Laki Ildikó

kutató