Három éve, hosszú betegség után hunyt el Oberlander Menáchem Mendel. Jorcájtján, halálának évfordulóján családja és barátai úgy emlékeztek rá, ahogy Mendel élt: Tóra tanulással. Az évfordulón két tanulási ciklus lezárultát is ünnepelték az összegyűltek.

Idén is, ahogy az elmúlt években a magyarországi Chábád küldöttek, és külföldi rabbik, Mendel egykori tanárai és osztálytársai, egymást közt felosztották a Talmud nyolcvan misná traktátusát, és Mendel emlékére tanulmányozták át azokat.

Emellett ebben az évben a „Dáf jomi” napi talmudtanulási kör tagjai éppen a jorcájtr előtti napra fejezte be a Talmud talán legnehezebb traktátusának, a 122 lapból álló Jövámotnak a tanulását. Mint Oberlander Báruch rabbi a szűk körben tartott vacsorán elmondta: a traktátus a sógorházasság törvényeit dolgozza fel. Ennek lényege, hogy ha valaki gyermek nélkül hal meg, testvérének kötelessége elvennie feleségül az özvegyet, és így vinni tovább az elhunyt emlékét.

Bár Mendelnek nem volt lehetősége családot alapítani, de micvái – amelyek a Talmud szerint olyanok egy cádiknak, mint a gyermekei – emléket állítanak neki. Megemlékezett arról, hogy Mendel, betegsége ellenére is folyamatosan Tórát tanult, még kórházi szobájában is vele volt egy chumás (Mózes öt könyve) és a Talmud, így életében sikerült a Talmudnak nagyjából a negyedét megtanulnia.

A megemlékezés másnap a temetőben folytatódott, ahol thilimet (zsoltárokat) mondtak az elhunyt emlékére, Oberlander Báruch rabbi, Mendel édesapja, pedig elmondta a kádist.

 

Megszakítás