Mekách táutTévedésből fakadó üzletkötés. Olyan üzletkötés, melynek során az egyik fél nem ismeri pontosan a feltételeket. Az ilyen üzletkötést tévesnek tekintik és a sértett fél kezdeményezheti semmisnek tekintését. Például ha valaki vesz egy jószágot, melyről kiderül, hogy beteg, érvénytelenítheti az adásvételt. Hasonló elgondolás a bitul mekách, „az üzletkötés semmissé nyilvánítása”. Amennyiben egy dolgot értékének több mint egyhatodával alul- vagy felülértékelnek, az adásvétel érvénytelen, és bármely fél visszaléphet (lásd onáá). Ugyanígy, ha egy férfi feleségül vesz egy nőt és később kiderül, hogy olyan komoly testi hibával rendelkezik, melynek létéről a házasságkötés idején nem tudott, elválhat tőle anélkül, hogy a házassági szerződésben (ketubá) rögzített összeget ki kellene fizetnie.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 6. szám – 2014. október 6.