TALMUDI FOGALMAK:

Micvot ászé seházmán görámá – Szó szerint: „időhöz kötött tevőleges parancsolat”, azaz olyan tevőleges parancsolat, melyet csak a nap egy bizonyos szakában, vagy nappal és nem éjjel, vagy az év bizonyos napjain teljesítendő. Ezek a parancsolatok általában nem vonatkoznak a nőkre, habár vannak olyan időhöz kötött parancsolatok, melyeket a nők is kötelesek teljesíteni, mint például a szombat napjáról való megemlékezés, a mácá evése Peszách ünnepén, a hét évenként tartott országos naggyűlésen (hákhél) való részvétel és az imádkozás. A nőknek teljesíteniük kell azokat a tevőleges parancsolatokat, melyek nem egy adott időponthoz kötöttek, mint például a jótékony adakozás és a mezuzá felszögezése, habár ebben az esetben is vannak kivételek, például a Tóra-tanulás, mely alól a nők mentesülnek.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 51. szám – 2014. augusztus 25.