TALMUDI FOGALMAK

Mezuzá: Szó szerint ajtófélfa. Olyan pergamentekercs, melyre egy írnok (szofer sztám) a Tóra két szakaszát írta (Smá, 5Mózes 6:4-9. és Vöhájá im sámoá, uo. 11:13-21.). A Tóra megparancsolja (uo. 6:9. és 11:20.), hogy lakásunk valamennyi ajtófélfájára mezuzát szögezzünk. A mezuzát általában kis tokba helyezzük és a jobboldali ajtó félfára kell szögeznünk. Minden egyes lakó-illetve alvóhelyiségnek az ajtajára mezuzát kell szögezni, és hasonlóképpen kell eljárni a kapuk és a városkapuk esetében is (a fallal övezett városok esetében). A nem lakó helyiségek ajtójára nem kell mezuzát szögezni, s ugyancsak nem kell felszögezni azon helyiségek ajtójára, melyek nem illenek a mezuzá szentségéhez (például a fürdőszoba).

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 21. szám – 2014. augusztus 6.