TALMUDI FOGALMAK

Henpék

Hodáát báál din

Henpék – Hivatalos hátirat. Tanúsítvány, amellyel a bíróság tanúsítja, hogy az okiratot és a tanúk aláírását megvizsgálta, és mindent kielégítőnek talált. A hivatalos hátirattal ellátott kötelezvény nem igényel további bizonyítékot, és adósság behajtására benyújtható.

Hodáát báál din – Az alperes fél beismerése. Pénzügyekben (diné mámonot) az alperes fél bíróságon vagy tanúk előtt tett beismerése arról, hogy valakinek pénzzel tartozik. A kötelezettség olyan bizonyítéka, amely “felér száz tanú tanúságtételével”, s mely mellett további bizonyítékra nincs szükség. Olyan esetekben, amikor testi fenyítés vagy halálbüntetés is kiróható (diné nöfásot), a vádlott beismerése nem elegendő, a bíróság nemhogy közvetett bizonyítékként, de még csak tanúvallomásként sem ismeri el, mivel “az ember nem marasztalhatja el önmagát” (Jevámot 25b.).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 32. szám – 2014. július 30.