TALMUDI FOGALMAK

Hánéc háchámá

Hátráá

Hánéc háchámá – Szó szerint: a [felkelő] nap felszikrázása. Az a pillanat, amikor a napkorong pereme megjelenik a látóhatáron. Bizonyos kontextusban ez a pillanat tekintendő a nap kezdetének. A hitbuzgók (vátikin) általában korán kezdik a reggeli istentiszteletet, és a hánéc háchámá pillanatában érnek az Ámidá-imához.

Hátráá – Figyelmeztetés. Előírásos figyelmeztetése annak az embernek, aki törvénysértést készül elkövetni. A figyelmeztetésnek jeleznie kell a cselekedet tiltott voltát és a törvény megszegőjére váró büntetést. Halálbüntetés és testi fenyítés csak az esetben róható ki, ha a törvénysértőt előzetesen figyelmeztették, és ezt ő elismerte mielőtt a bűnt elkövette volna. Előzetes figyelmeztetés nélkül csak néhány esetben szabható ki büntetés, például bálványimádásra történő felbujtás (mészit), vagy konspirációs hamis tanúzás (édim zomömim) esetén.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 34. szám – 2014. július 30.

 

Megszakítás