TALMUDI FOGALMAK

Hámoci méchávéro áláv háröájá

Zilutá dövéj diná

Hámoci méchávéro áláv háröájá – A bizonyítás a vádlót terheli. (Szó szerint: “aki elvenni akar [egy tárgyat] valaki mástól, azon a bizonyítás [terhe].”) Pénzügyi viták esetén alkalmazott általános elv, amely az alperes birtokában lévő tulajdonra jogot formáló felperesre helyezi a bizonyítás terhét. Ha a panaszos nem tud bizonyítékot szolgáltatni, a tulajdon még akkor is az alperes birtokában marad, ha ő sem tudja bizonyítani tulajdonjogát.

Zilutá dövéj diná – Bíróság iránti tiszteletlenség. Néha, amikor fennáll annak lehetősége, hogy a bíróság jó híre és méltósága csorbát szenved, a bíróság kiegészítő intézkedéseket hoz döntései foganatosítása érdekében és abból a célból, hogy fenntartsa korábbi ítéleteinek érvényességét, amit e nélkül az intézkedés nélkül kétségbe vonhatnának. A Bölcsek vitatják egymás között, milyen mértékben terjed ki ez a fogalom.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 35. szám – 2014. július 30.