TALMUDI FOGALMAK

 

Grusá lökohén

Grusá lökohén – elvált asszony és kohén házasságának [tilalma]. A Tóra tiltja, hogy pap (kohén) elvált nőt vegyen feleségül (3Mózes 21:7.). Az ilyen házasságból született gyermek (chálál) nem hordozója a papság szentségének. Az ilyen lánygyermek (chálálá) nem mehet feleségül paphoz, viszont a chálál szabadon választhat nem papi nők közül, és minden tekintetben apja fiának számít, eltekintve az elvesztett papi státustól. Pap és elvált asszony házassága a tilalom ellenére is érvényes. A Bét Din mindazonáltal kötelezi a papot, hogy váljon el az ilyen asszonytól, az asszonytól pedig megvonja a ktubá (házassági szerződés) által biztosított jogait.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 27. szám – 2014. július 28.