TALMUDI FOGALMAK

 

Dát jöhudit

Divréj szofrim

Dát jöhudit – Szó szerint: zsidó szokás. A férjezett zsidó nőhöz illő szerény magatartás, amely nem azonos a Dát Mose-vel – a mózesi törvénnyel —, amely a Tóra törvényei által szigorúan előírt gyakorlatra vonatkozik. Ha egy asszony megszegi a dát jöhudit-ot, a rabbinikus törvény szerint férjének joga van elválni tőle, és a házassági szerződésben (ktubá) előírt összeg kifizetését megtagadni.

Divréj szofrim – A Bölcsek szava. A Bölcsek által intézményesített törvények, vallási előírások és parancsok. Bizonyos tekintetben (például kétséges helyzetek esetén) kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak a rabbinikus tilalmakra, mint a Tóra tilalmaira, máskor viszont a rabbinikus rendeletek a Tóra parancsolatainál szigorúbbak lehetnek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 29. szám – 2014. július 28.