TALMUDI FOGALMAK

 

CHÁZÁKÁ SEÉJN IMÁ TÁÁNÁ – Olyan tulajdon, melyre semmiféle követelés nem irányul. A háláchá szerint az a személy, aki birtokol valamit, elvben tulajdonosa is annak a dolognak, hacsak be nem bizonyul ennek ellenkezője. Ez a feltételezés csak abban az esetben áll fenn, ha az illető azt állítja, hogy az érintett dolgot törvényes módon szerezte, vagyis megvette, ajándékba kapta, vagy örökölte. Ha ezt nem állítja, a dolog birtoklása – tekintet nélkül a dolog birtoklásának időtartamára – önmagában nem bizonyítja a tulajdonjogot.

Chochér – Haszonbérlő gazda. Olyan gazdálkodó, aki a termőföldet annak tulajdonosától bérli, s meghatározott mennyiséggel fizet a megtermelt terményből, függetlenül annak teljes mennyiségétől.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 26. szám – 2014. augusztus 7.