TALMUDI FOGALMAK

 

Cháci siur – Szó szerint: A [törvényes] mennyiség fele . A Tórában foglalt tilalmak sok esetben meghatározzák bizonyos tiltott tevékenységek nagyságát vagy mértékét, illetve azt az ételmennyiséget, melyet már nem szabad elfogyasztani. A tórai törvények szerint, nem lehet büntetni – annak ellenére, hogy tilalom alá esik – ha a vétkes nem haladta meg a tiltott mértéket, vagy mennyiséget. Nem büntetendő például, ha valaki Jom Kipur napján a tiltott minimális mennyisénél kevesebbet eszik, vagy iszik. A talmudi Bölcsek megvitatták, hogy vajon a meghatározott mennyiség kisebb mértékének tilalma tórai eredetű-e vagy rabbinikus határozat, melyet annak érdekében hoztak, hogy meggátolják a tilalom (azaz a teljes mennyiség) áthágását. Ebben az értelemben a „fél” kifejezés nem szó szerint értendő és a tiltott mérték vagy mennyiség töredékére is vonatkozhat.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 7. szám – 2014. augusztus 5.