TALMUDI FOGALMAK

Cháchám Szó szerint: bölcs. A Talmudban így nevezik a Tórában, a Misnában és a Gemarában járatos tudóst. Szűkebb értelemben ez a kifejezés a felavatott tudóst jelenti, aki megkapta a szmichát zkénim-et, míg, aki nem, azt egyszerűen tálmidnak, diáknak nevezték. A későbbi nemzedékekben a tudósok tálmidé cháchámim-nak tartották magukat – azaz a bölcsek diákjainak – és ma is így nevezik őket.

Chálucá Olyan asszony, kinek férje gyermektelenül halt meg, és aki alávetette magát a chálicá szertartásának az elhunyt fivérével. A chálicá után ismét férjhez mehet ugyan, de nem mehet feleségül elhunyt férjének testvéréhez (5Mózes 25:7–10.). A rabbinikus törvény szerint a chálucá jogi státusa azonos az elvált asszonyéval, és nem házasodhat kohanitával.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 50. szám – 2014. augusztus 5.