TALMUDI FOGALMAK
Birkát kohánim
Hágrámá

Birkát kohánim – Papi áldás. Az áldások három verse (4Mózes 6:24-26.), amellyel a kohén a zsinagógában megáldja a gyülekezetet. A papi áldás az Ámidá ima ismétlésekor, a Modim és a Szim sálom áldások között hangzik el. Mikor a kohén a gyülekezet felé fordul, hogy elmondja a papi áldást, először azt az áldást mondja el, amely hálát ad a papi származás szentségéért és azért a felelősségért, mely szerint a szeretet jegyében meg kell áldani az embereket. A papi áldás elmondása közben a pap hagyományos rítusnak megfelelően mindkét kezét fölemeli (Nösziát kápájim). Erec Izraelben a papok minden sácháritkor és muszáfkor elmondják, a diaszpórában azonban a régóta fennálló askenázi hagyománynak megfelelően csak az ünnepi muszáf istentiszteleten.

Hágrámá – Szó szerint: eltérítés. A rituális vágáskor (schitá) elkövetett hiba, amikor is az állat torkát az erre a céljára megjelölt területen kívül vágják el. Az ilyen állat nem kóser és nem fogyasztható el.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 11. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás