TALMUDI FOGALMAK
Áchilát áráj
Álám
Bár micrá

Áchilát áráj — Véletlen, alkalmi étkezés. Alkalmilag elfogyasztott étel, falat, szemben a szokásos vagy rendszeres étkezéssel. E fogalom konkrét meghatározásai között szerepel: (1) A tizedre (máászrot) vonatkozólag. Ha a betakarítás még nem fejeződött be, a tized megadása előtt a termény „alkalmi fogyasztása” van csak megengedve. (2) Szukkot ünnepén szukkán (ünnepi sátor) kívül szabad „alkalmilag” étkezni.

 

Álám — Erős [erőszakos] ember. Aki saját érdekében törvényellenesen és erőszakosan érvényesíti befolyását. A háláchá tartalmaz néhány kitételt, miszerint ez a tényező számításba veendő, s ilyenformán lehetőséget ad a másik peres félnek, hogy ügyét igazságosan tárgyalják.

Bár micrá — Telekszomszéd. Ha valaki el akarja adni a földjét, a szomszédos föld tulajdonosának előjoga van rá. Ez a Tóra egyik szakaszán alapul: „Tedd azt, ami helyes és jó” (5Mózes 6:18.).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 4. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás