TALMUDI FOGALMAK
Áchilá gászá
Áchot isá
Én bét din sákul

Áchilá gászá — Túlzott étkezés. Ha valaki erőlteti az evést, mikor már jóllakott és nem kíván többet. Tekintettel a bizonyos ételek fogyasztására vonatkozó parancsolatokra, az áchilá gászá nem tekinthető étkezésnek, ha ezzel egy tevőleges parancsolatot teljesítenének.

Áchot isá — A feleség nőtestvére. A Tóra kiirtás (Kárét) terhe mellett tiltja, hogy egy férfi, felesége életében, el vegye annak nőtestvérét, vagy szexuális kapcsolatot létesítsen vele (3Mózes 18:18.). Ez a tilalom akkor is érvényes, ha a férfi elvált a feleségétől. Elhunyt felesége nőtestvérét azonban elveheti.

Én bét din sákul — A bírák száma ne legyen páros. Páros számú bírákra sosem szabad egy ügy eldöntését bízni, mert ha két egyenlő részre oszlanak, nem képesek döntést hozni.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 3. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás