Jéus Szó szerint: Kétségbeesés, lemondás. A jéus kifejezés a tulajdonosnak egy elveszett vagy ellopott dolog visszaszerezhetőségére vonatkozó kétségbeesésére utal. Azt az elveszett dolgot, melyről tulajdonosa letett, gazdátlannak kell tekinteni (hefkér) és az ilyen dolog a majdani megtaláló birtokát képezi. Ha egy dolog természeti katasztrófa, például árvíz következtében vész el, az úgy tekintendő, mintha tulajdonosa azonnal feladta volna a reményt, hogy bármikor visszaszerezheti. A lopott holmikra vonatkozóan a tulajdonosnak a tárgy visszaszerzése iránti kétségbeesett kételye megszünteti tulajdonjogát és azt arra az emberre ruházza át, akinek a dolgot tolvaj odaadta vagy aki a dolgot a tolvajtól megvette. Ezekben az esetekben a dolgot magát nem szükséges visszaadni az eredeti tulajdonosnak. A tolvaj azonban köteles visszaadni a lopott holmit amennyiben az nála van, illetve értékének megfelelő kártérítést kell fizetnie a tulajdonosnak.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 15. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás