TirpáVégrehajtási végzés: az a dokumentum, mely feljogosít a kölcsönt felvett adós által eladott tulajdon elkobzására. Amennyiben egy adós az általa felvett kölcsön biztosítékául zálogba adja tulajdonát a hitelezőnek és ezt a szerződésben is rögzítik, a hitelező még abban az esetben is elkobozhatja a tulajdont a visszafizetés fejében, ha azt már eladták egy harmadik személynek, amennyiben az adósnak nincs más olyan forrása, amelyből visszafizethetné a kölcsönt. A tirpá a bíróság által hitelesített irat, ami feljogosítja a hitelezőt az ilyen tulajdon elkobzására. Ilyen esetekben az a személy, aki az adóstól megvette a tulajdont, a visszafizetést csak attól várhatja el, aki neki ezt eladta (Bává Bátrá 169a. és Maimonides, Málve völove 22:9.).

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 14. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás