הָקָזֲח

Cházáká Tulajdon, tulajdonba vétel feltételezése. [1. Lásd Gut Sábesz 1. évfolyam 51. szám.] 2. Jogi értelemben a cházáká tulajdon birtoklását jelenti. Ha valaki bizonyos ideig gyakorlatilag birtokolt valamit (az időtartam változó a dolog jellegétől függően – pl. ingatlantulajdon cházáká esetében három év), ez bizonyíték arra, hogy a szóban forgó személy, állításának megfelelően, valóban a jogos tulajdonos. Annak a személynek, aki bizonyítani tudja, hogy a megfelelő időn keresztül folyamatosan birtokolta a dolgot, nem kell dokumentumokkal bizonyítani jogosultságát. A cházáká elegendő bizonyítékul szolgál. 3. Az ingatlantulajdon tulajdonjogának átruházására vonatkozóan a cházáká a tulajdonlást bizonyító cselekedet végrehajtását jelenti. E cselekedet végrehajtása a kinján, amikor az egyik személy formálisan is tulajdonba vesz egy másik személytől ajándékba kapott vagy megvásárolt dolgot. 4. A használati jogra (szolgalom) vonatkozóan a cházáká a tulajdon használatának jogát jelenti, még abban az esetben is, ha ez valamely másik személy számára kellemetlenséget vagy hátrányt jelent. Például ha valakinek az ablaka egy másik személy udvarára néz, ez a magánélet háborításának számít. Ám ha az udvar tulajdonosa bizonyos ideig mégis engedélyezte az ablak használatát, az ablak tulajdonosa megszerezte a cházákát, és az udvar tulajdonosa nem perelheti be azért, hogy az ablakot befalaztassa.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 6. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás