Jom hákniszá – Szó szerint: „A gyülekezés napja.” Azok a napok – hétfő és csütörtök – amikor a falvak lakossága nagyobb városokban gyűlt össze. Ezeken a napokon a zsinagógában Tóra-olvasást tartottak, és ugyanezeken a napokon ült össze a bíróság, hogy peres ügyekben döntsön. A szűzlányok esküvőjét szerdai napokon tartották, hogy ha a vőlegény bármiféle panasszal élne a menyasszony ellen (táánát bötulim) tudjon rögtön a bírósághoz fordulni. Szokás volt, hogy Purim ünnepe előtt felolvasták az Eszter-tekercset, hogy azok is hallhassák, akiknek falujukban erre a felolvasásra nem volt lehetőségük Purim napján. A jom hákniszá-hoz kapcsolódó szokások többségét már nem tartják; kivétel ez alól a Tóra-felolvasás és a hosszabb Táchánun elmondása (Sámuel imája – Zsidó imakönyv 73–80. oldal ).

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 47. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás