Nöchászim sejés láhem áchrájut – Szó szerint: „felelősséggel bíró tulajdon”, azaz jelzáloggal terhelhető tulajdon, ingatlanvagyon, földtulajdon. Általában ingatlanvagyon, amely jelzáloggal terhelhető egy pénzkölcsön elnyerése érdekében és amely a kölcsön fedezetéül szolgál. Az írásba foglalt szerződésekben általában vagyoni biztosítékként terhelik meg a szerződő fél minden földtulajdonát (a Gáonok később úgy rendelkeztek, hogy a tartozás az ingóságokból is behajtható). A földvásárláshoz speciális tulajdonbavételi eljárást (kinján) kell alkalmazni. A föld tulajdonbavételével együtt azonban ingóságok is tulajdonba vehetők. A föld tulajdonbavételét egyetlen telken elvégezve a vásárlás tárgyát képező akár más országokban fekvő telkek is a vásárló tulajdonába mennek át.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 38. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás