Idén csaknem kétezren vettek részt az EMIH közösségi széderein

Az idei Peszách első két estéjét ismét nagyon sokan töltötték együtt az EMIH által szervezett családias széderein. Az áp­ri­lis 10-én kezdődő nyolcnapos ün­nep első két napján, hétfőn és kedden a jelentkezők népsze­rű rabbik segítségével, közösen idézték fel a zsidó nép több mint 3300 évvel ezelőtti kivonulását Egyiptomból. Az esték résztvevői meghallgatták, és ami

ennél sokkal fontosabb: személyesen átélhették a kivonulás tör­ténetét, mintha maguk is azok között lettek volna, akik két­száztíz évnyi rabság után az Örökkévaló vezetésével elhagyhatták a szolgaság földjét. Idén csaknem kétezren voltak kíváncsiak az EMIH által rendezett széder estékre, amelyeken a főváros több pontján, családias közösségben, finom ízekkel és sok fülbemászó dallammal „fűszerezve” elevenítették fel a tíz csa­pás sorozatát, illetve a zsidók csodás megmenekülését. Mint minden évben, ezúttal is sokan érkeztek úgy a közösségi együttlétre, hogy korábban még soha nem voltak hasonló eseményen. A résztvevők különböző szintű felkészültségéhez igazodó, oldott hangulatú estéken azonban azok is számos új gondolattal, a haszidizmus tanításain alapuló, mély meglátással találkozhattak, akik már otthonosan mozognak az ünnep rendjében. Külön öröm, hogy ezúttal Budapest mellett két vidéki EMIH rendezvényen is elhangzott az évezredek óta változatlan kérdés: „Miben különbözik ez az este…?”

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija örömét fejezte ki a széder esték sikere láttán: „Évről-évre egyre többen vesznek részt az ünnepi rendezvényeinken. A kínálatot igyekszünk úgy összeállítani, hogy a város bármely pontján találhasson magának elérhető közelségben széder esti programot mindenki, függetlenül attól, hogy fiatalok között, vagy éppen nagycsaládosok számára ideális környezetben szeretné meghallgatni a megszaba­du­lás történetét. Külön öröm szá­munkra, hogy a magyarországi zsidóság tudása, felkészültsé­ge folyamatosan gyarapodik, és ma már sokan tartanak szédert a saját otthonukban!”

Az Óbudai Zsinagógában az első estén 150-en, a második szé­deren 80-an vettek részt. A Bét Menáchem Általános Iskolában rendezett széderekre az első este 160-an voltak kíváncsiak, a második, Nógrádi Bálint által vezetett programra pedig 40-en mentek el. Az első este házigazdája, Oberlander Báruch rab­bi egy személyes példával támasztotta alá, hogy egy széder igazán akkor éri el a célját, ha kapcsolódni tud az aktuális élethelyzetekhez, eseményekhez: „A széder estén idéztem azt a haszid tanítást, amely azt hangsúlyozza, hogy a zsidóknak folytatniuk kell a személyes megszabadulásukat, ezért folyamatosan előrébb kell lépniük az életben. A fejlődés nélküli élet stagnáláshoz vezet, ami – még ha magas szinten következik is be – gátolja az embert az életfeladata betel­je­sítésében, és végső soron hanyatlást eredményez. Amikor ezt említettem, az egyik résztvevő szomorúan bólintott. Kiderült, hogy az általa vezetett, számítástechni­kában ér­dekelt multicég nem tudta az elő­ző évi eredményét meghalad­ni.

Kérdeztem, mi a baj ezzel? Hi­szen a vállalat még így is dol­lár­milliárdokban mérhető eredményt ért el. A tőzsdén az egyhely­ben topogás a bukással egyen­értékű – válaszolta.”

Faith Aser rabbi a Károly kör­úti Keren Or Központban fo­gadta a fiatalokat. A kedd es­ti, remek hangulatú széderre nagy­jából nyolcvanan érkeztek az esemény alkalmából látványosan feldíszített rendezvényterembe. Glitzenstein Sámuel rab­bi a Zsilip épületéhez közel eső Újlipótvárosi Klub Galériában rendezett családias hangulatú, különleges szédert mintegy 100 résztvevővel. A fővárosban élő izraelieknek Shmuel Raskin rabbi tartott szédert a Marriott Hotelben. A rendezvényen 600 vendég jelent meg. A budapesti izraeli diákok a Klauzál téren külön ünnepeltek.

Az EMIH idén vidéken is tartott széder estéket. Miskolcon minkét alkalommal 25-25 résztvevő hallgatta végig a kivonulás történetét, Debrecenben

pedig az első este a városban la­kó izraeli egyetemisták vettek részt 120-an a héber nyelvű programon, míg a második alkalommal 100-an töltötték együtt az estét a magyar ajkú kö­zösség tagjai.