A 2004-ben újjáalakult, önálló egyházként működő Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), mely az 1872-ben alapított Statusquo Ante zsidó irányzat jogutódja, május 29-én megtartotta éves küldöttgyűlését.

Dr. Sarkadi Sándor elnök és Dr. Köves Slomó vezető rabbi a hitközség éves szakmai és pénzügyi beszámolóit ismertették a Hitközség zsinagógai közösségeinek, oktatási és szociális szervezeteinek küldöttei előtt. A beszámolókban ismertetésre került: a EMIH hónapról-hónapra bővülő működési területei immár felölelik a felnőttoktatás, a bölcsőde, óvoda, oktatási ösztöndíjprogramok, idősellátás, karitatív tevékenység, magazin- és könyvkiadás, jogvédelem, antiszemitizmus elleni küzdelem területeit. Az EMIH szervezetei jelenleg összességében 750 embernek adnak munkát, évente több mint 10.000 honfitársunknak nyújtanak zsidó egyházi szolgáltatást, gyermek és felnőtt oktatási intézményeiben több mint 500 hallgatót képeznek, közel 1500 idős és rászoruló szociális ellátásáról gondoskodnak.
A beszámolók ismertetésében közreműködtek továbbá Kovács Gergely az Átid zsidó ifjúsági szervezet elnöke, Glitzenstein Sámuel rabbi, a Bét Menáchem, héber-magyar két-tannyelvű iskola operatív igazgatója, Győrfi László, az Álefkids gyermek-központ delegáltja, Dr. Klár András, az Olajág Otthonok főigazgatója, Oberlander Báruch rabbi a Budapesti Rabbinátus vezetője, valamint Nógrádi Bálint az EMIH gazdasági igazgatója.
A 42 tagú közgyűlés egyhangúlag választotta meg új alelnökké dr. Bőhm Andrást, aki az EMIH közéleti és kulturális kapcsolatainak építésében korábban is aktív szereplője volt a szervezetnek.
A Választmány formájában új tanácsadó és döntéshozói intézménnyel bővült az egyház szervezete. A döntéshozatalt előkészítő grémiumba, a küldöttek közül beválasztott tagok: Megyeri András médiaszakember, dr. Bányai László jogász és Lefkovics Péter az Óbudai Zsinagóga kántora.
 

Megszakítás