Megtartotta rendes évi közgyűlését az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A küldöttek a Keren Or Központban gyűltek össze, hogy megvitassák a hitközség 2015-16-os projektjeit.

Ebben az évben került sor a négyévente esedékes tisztújításra is, melynek keretében a közgyűlés megerősítette hivatalában dr. Sarkadi Sándor elnököt, dr. Bőhm András alelnököt valamint a választmány tagjait.

A közgyűlésen Köves Slo­mó vezető rabbi beszámolt a 2015-ös év programjairól és is­mertette a 2016. év terveit. Nógrádi Bálint ismertette a hitközség pénzügyi beszámolóját. Ebből kiderült, hogy az EMIH ebben az évben költségvetéséből többek között ok­tatásra, fesztiválokra, a zsinagógák működtetésére és fejlesztésére valamint a kóser ellátás javítására is költött.

_DAT0511

A közgyűlés tagjai megismerkedhettek az elmúlt év két kiemelt projektjével is. Szi­lá­gyi Nóra az általa vezetett CE­DEK sze­retetszolgálatot mutatta be. Is­mertette az eddigi eredményeket, majd áttekintette a kö­zel­jövő terveit. Frank Mariann a Csodarabbik útja-projektet mu­tatta be, melynek részeként el­készült és megnyitott a mádi rab­biházban berendezett múzeum és zarándokszállás is.

A hitközség nemrégiben esett át egy sikeres NAV ellenőrzésen, ami azonban még nem zárult le. Így az éves könyvvizsgálói jelentés az eljá­rás lezárultával lesz a küldöt­tek számára elérhető.

Megszakítás