A provokatív botrányairól ismert amerkai nepszava.com és a zolirabbi blog támadást intézett Sessler György Zsidó Világkongresszusban kifejtett tevékenysége és Köves Slomó jelölése ellen. Alábbiakban szerkesztőségünk változtatás nélkül közli a MUSZOE elnökének levelét, melyet pénteken küldött meg az amerikai blognak.

Tisztelt Lázár György és Nepszava.com szerkesztőség!

Kissé csodálkozom, hogy személyemmel és munkásságommal kapcsolatos elferdített cikkek és publicisztikák úgy jelentek meg önöknél, hogy engem meg se kerestek! De kezdjük talán a legelején.

2013. március 1-én levelet kaptam Michael Schneidertől, a Zsidó Világkongresszus jelölő bizottságának elnökétől, hogy a közeledő tisztújító kongresszusra, mely Budapesten lesz (május 5-7) tegyem meg jelöléseimet. Négyévente a tisztújító kongresszuson választják újra az elnököt, alelnököket, az igazgató tanácsot és így tovább. Lévén ötödik éve tagja vagyok a Zsidó Világkongresszusnak, lévén hogy, a magyar holokauszt túlélők nemzetközi szinten való képviseletére írásos felkérésem van több – a hazai életben jelentős szerepet betöltő – zsidó szerezettől (így a Mazsihisztől is), és az elmúlt 15 évben szinte minden ilyen típusú ügyben képviselem Magyarországot, jól ismerem a nemzetközi és magyar zsidó világ szereplőit és helyzetét így Schneider urat is.

A felkérés után rögtön megkerestem Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját, jó barátomat, hogy mit szólna hozzá, ha őt jelölném az alelnöki posztra. Slomó meglepődött a felvetésen, de unszolásomra végül azt mondta a jelölés előtt szeretne konzultálni a magyarországi támogatói mellett az izraeli főrabbival, Jona Metzgerrel és a Világkongresszus második emberével Eduardo Elsztainnal, régi családi barátjával. Miután a véleményüket kikérte hozzájárult, hogy elküldjem a jelölést, amit április 3.-án írásban meg is tettem. A jelölésre Schneider úr válaszolt is (tartalmáról egy kicsit lejjebb) április 8.-án ugyancsak írásban. Így aztán nem értem Lázár úr beszámolóját, mely szerint Schneider úr még csak nem is hallott Köves Slomóról. Ez bizonyára valami nyelvi nehézség okán történt félreértés lehet. (Azt önmagában is nehezen tudom értékelni sajtó etikailag, hogy az általam kezdeményezett jelölésről előbb megjelentet egy elferdített cikket, majd Köves Slomó reagálását kéri a megjelentetés után.)

És akkor térjünk vissza magára jelölésre. Miért Köves Slomót jelöltem? Azért mert úgy gondolom, hogy ő a legalkalmasabb a magyar zsidóság képviseltére nemzetközi fórumokon. Kezdjük azzal, hogy számos nyelven jó színvonalon beszél (ez sajnos a Mazsihisz vezetőiről még egy idegen nyelv vonatkozásában sem mondható el). De nem is ez a lényeg: amit Slomó az elmúlt 10 évben felmutatott annak – véleményem szerint – nem nagyon van párja Magyarországon, és nemzetközi összehasonlításban is példaértékű. Egy államosított zsinagógát visszaszerzett a közösségnek és saját erőből felújított (magán adományokból !!!), a zsinagógában mindennap ima van, előadások, közösségi programok (ez önmagában is nagy eredmény a mai Magyarországon). Héber-magyar nyelvű iskolát indított ahova 120 gyerek jár. Hihetetlen hasznos társadalmi kapcsolatokat épít (és nem nem csak a kormánnyal). Fontos ügyekben színvonalasan és kiegyensúlyozottan tud megszólalni, publicisztikai munkássága is példanélkülien gazdag. [És ha már itt tartunk. Itt megint csak komoly, ha nagyon udvariasan akarok fogalmazni, értelmezési, ha durván akkor az összetett írott szöveg értésének nehézségét kell gyanítanom a Népszava.com stábjának részéről. Ezt írják: „Köves Slomó önjelölt, … még a Horthy-kultuszt is megvédte az Élet és Irodalomban”. Ezzel szemben a 2012. június 1.-én megjelent „Miért nincs dolgunk Horthyval” című cikkben, épp ellenkezőleg, Köves Slomó markáns, félreérthetetlen kritikát fogalmaz meg.]

Slomó és az általa vezetett EMIH konzekvensen fellép az antiszemitizmus ellen. Csak hogy egy pár példát említsek: „Megvertek egy zsidó férfit a Dohány utcában”, (Index.hu, 2009. július 9.); „Felhívás Molnár Oszkár féle primitív retorika ellen” – „Az EMIH Orbán Viktorhoz fordult, ne tűrjék meg soraik között Molnár, és a hozzá hasonlók gondolatait és retorikáját” (Zsido.com 2009. október 12); „Az EMIH feljelentést tett Gyöngyösi Márton ellen” (2013. január 10.).

És ami számomra és az általam is képviselt magyarországi holokauszt túlélők számára a legfontosabb. Fiatal emberként fontosnak tartja és tartotta, hogy nekünk a mindennapi életünket megkönnyítse. Támogasson minket, hogy a világ bármely pontján élő áldozatokkal azonos segítséget kapjunk.

Köves Slomó és az EMIH Kezdeményezésére létrejött a már rövid idő alatt is óriási eredményeket elért Tett és Védelem Alapítvány, ami az antiszemita gyűlöletcselekmények jogi úton történő kezelésére specializálódik, és mint ilyen egyedüliként működik ezen a területen Magyarországon. Sikerül például elérni, hogy az új Polgári Törvénykönyv az emberi méltóság és a személyiségi jogok keretében végre rendezi az antiszemita megnyilvánulások ellen való fellépés lehetőségét (XII. 2:54. §5).  [Ez egy olyan probléma megoldása lehet, amibe az elmúlt húsz évben szinte mindenkinek beletört a bicskája.] Az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékéből, amelyik nem szégyelli, hogy ő zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erővel tartja a kapcsolatot.

Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-ből, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.
És itt jutunk el a probléma másik fontos aspektusához: miért nem jelöltem mondjuk Feldmájer Pétert az alelnöki posztra?  Azért nem, mert pontosan láttam és tudom, hogy mi tett ő és a Mazsihisz vezérkara a magyar zsidósággal, mit nem tettek meg a magyarországi holokauszt túlélőkért, de erről had ne írjak többet, ugyanis az elmúlt húsz év zsidó közéletének tekintetében mindannyian kell, hogy tartsunk önvizsgálatot, mindannyian, akik részesei voltunk, én is. Mindannyian felelősek vagyunk azért hogy ide jutottunk. Az azonban tény, hogy ezzel a jelöléssel célom megtörni azt az illegitim helyzetet, ami amúgy a Zsidó Világkongresszusnál és más hasonló szerveződéseknél is kérdéseket vet fel. Mégpedig azt a helyzetet, melyben a Világkongresszus, amely a teljes zsidó világ képviseletét tartja magáénak, és mégis Magyarországról csak a zsidóságnak egy szeletét a Mazsihiszt, tartja nyilván tagjai között.

Ebben a szellemben érkezett Schneider úr válasza a jelölésemre is, melyben azt írta hogy jelölésem akkor lehet jogilag érvényes, ha a Kongresszus alapszabályának szellemében, egy taghitközség kell, hogy megerősítse a jelölést, így pl. Magyarországról a Mazsihisz. Amit Schneider úr nem ír, de ugyancsak része az alapszabálynak (2009/9/L/ii) az az, hogy a jelölést nemzetközi tagszervezetek is megerősíthetik. Ebben a szellemben fordultam többek között a Jewish Agency-hez, amely nemzetközi szervezetként, a napokban ugyancsak elküldte Köves Slomóról szóló írásos jelölését. Meggyőződésem, hogy a jelöléshez – ha a Mazsihisz nem is – több más európai taghitközség és további nemzetközi szervezetek is csatlakozni fognak a következő hetekben.
Ennyit tehát a jelöléssel kapcsolatos tényekről.

Ami pedig az ocsmány, személyeskedő és hamis („fidesz zsidajai”) rágalmakat illeti. Az, hogy Radnóti Zoltán, és esetleg az amerikai Népszava engem támad, még meg tudom érteni. Tudom, hogy a Mazsihisz egyes vezetői (különösen a jelölés után) nem kifejezetten kedvelnek. De miért ocsmánykodik Radnóti Zoli Köves Slomóval szemben? Különösen nem értem, mert tudomásom szerint, gyerekei a fent említett EMIH által fenntartott óvodába járnak, nem pedig a Mazsihisz által fenntartott oktatási intézménybe…

Remélem válaszomat lehozzák. Ha már elfelejtettek az eredeti közlés előtt megkeresni. Azt azonban kérem, hogy csak ebben a formában minden kiegészítés vagy húzás nélkül jelentessék meg.

Sessler György

Megszakítás