Izraelben minden évben a nyelv megújítója és feltámasztója, Eliézer Ben-Jehuda születésnapján, tévét hó 21-én ünneplik a héber nyelv napját. Idén ez a nap december 25-re esik. A több ezer éves nyelv, a világ teremtésének nyelve majdnem kétezer éven át szunnyadó állapotban, csupán liturgikus, illetve írott, szépirodalmi, illetve a rabbinikus irodalom nyelveként létezett. Újjáélesztése rendkívüli és példa nélkül álló a nyelvek történetében. Ma, száz évvel Ben-Jehuda halála után több mint 9 millióan beszélik és az ivrit, vagyis a modern héber virágzik, pezseg és él.

Az 1858-ban Eliezer Perelman néven született Ben-Jehuda, 1881-ben költözött Izraelbe a családjával (erről részletesen itt olvashatnak).

Álma, melynek az életét szentelte, az volt, hogy élő, beszélt, modern nyelvvé alakítva támaszthassa fel a zsidóság nyelvét, a hébert, mivel ő is vallotta, hogy nyelvében él a nemzet. Ben-Jehuda több mint 300 új héber szót alkotott.

A halála óta eltelt száz évben további több mint 15 ezer új szóval gyarapodott a nyelv és a szám folyamatosan növekszik. A nyelv jelenleg több mint 75 ezer szót számlál, köztük 2400 olyan kifejezés is szerepel, melyek mai világunk új kifejezéseinek modern héber megfelelői. Olyan szavak, melyeket a nyelv korábban soha nem tudott kifejezni, hiszen maguk a jelenségek sem léteztek. E szavakat az 1953-ban alapított Héber Nyelv Akadémiája nevű szervezetnek kell elfogadnia és használatra alkalmasnak nyilvánítania ahhoz, hogy hivatalosan beépülhessenek a nyelvbe.

A mindennapok nyelve

Azzal együtt, hogy a hébert újjáélesztői alkalmassá tették arra, hogy újra a mindennapok nyelve lehessen, a nyelv nem veszítette el kapcsolatát a kétezer évvel ezelőtti vagy még korábbi nyelvhasználattal. Írástípustól függően – mivel a régi hébernek többféle írásmódja létezett – kis odafigyeléssel kisiskolások is el tudnak olvasni kétezer évvel ezelőtt írt szövegeket és a több mint 3300 évvel ezelőtt átvett és azóta változatlan formában megőrzött Tóra szövege is jól megérthető egy kis gyakorlattal.

Tegezni igen, káromkodni nem lehet

When it is not so delicoius as they say

21.3m members in the gifs community. Funny, animated GIFs: Your favorite computer file type! Officially pronounced with a hard “J”

 

Az udvariaskodás nem erőssége a hébernek, a „szeretnék” szót vagy az „akarok” jelentésű roce/rocá szóval fejezhetjük ki, vagy körülírhatjuk azzal, hogy örülnék, ha ezt vagy azt tennéd. Tegezve, természetesen, hiszen a héber nyelv nem ismeri a magázást. Ha valakit, elsősorban egy nagy rabbit igazán meg akarunk tisztelni, akkor egyes szám harmadik személyben kell megszólítani az illetőt. Ennek ellensúlyozására viszont héberül nem káromkodhatunk egy ízeset, hiszen a héber a láson hákodes, a szent nyelv, melynek használatával Isten a világot teremtette. Aki káromkodni szeretne, más nyelvekből vehet kölcsön szavakat.

Hímnem, nőnem

Nemcsak a mellékneveknek, hanem az igéknek is van hím- és nőnemű alakja. Egyes szám második személyben múlt időben, illetve egyes igéknél egyes szám jelen időben azonban ez csak szóban jelenik meg, a két alak írásképe azonos:

akarok, akarsz, akar – roce (hímnem)/rocá (nőnem) – רוצה

mentél – háláchtá (hímnem)/ hálácht (nőnem) – הלכת

Néha a b-betűből v-betű lesz

Ennek pedig az az oka, hogy a héber írás csak mássalhangzókat jelenít meg, szám szerint 22-t. Továbbá még öt, úgynevezett szó végi betűt, melyek alakjukban eltérnek a szó elején vagy közben használt alakjuktól, a hozzájuk tartozó hang azonban megegyezik. Más esetekben viszont éppen fordítva: az íráskép azonos, ám attól függően, hogy hangsúlyos vagy hangsúlytalan helyen szerepel a betű, másként kell ejteni (így lesz a hangsúlyos helyen b-nek olvasott bét betűből vét, vagyis v, a káfból /k/ cháf /erős h/ és a péből /p/ fé /f/). A kiejtés ráadásul többféle is lehet, a modern héber a szfárádi zsidók (némileg leegyszerűsített) kiejtését használja, de a liturgiában több más kiejtési rendszer is létezik. A magyarországi zsinagógákban például általában az askenáz kiejtés különböző változataival találkozhatunk. A legtöbb hangzót a jemeni zsidók kiejtése különbözteti meg, ezért vannak, akik az ő dialektusukat tekintik a legautentikusabbnak.

Sok szónak kétféle írásmódja létezik

Visszatérve a magánhangzókra: bizonyos mássalhangzók utalhatnak egy-egy magánhangzó jelenlétére, pl. a jud betű i hangra, vagy a váv o-ra vagy u-ra. Hogy egy picit még bonyolultabb legyen: sok szónak kétféle írásmódja létezik: a ktáv chászer (hiányos írásmód), amikor csak a legszükségesebb hangzókat írják le és a ktáv mále (teljes írásmód), amikor minden lehetséges mássalhangzó megjelenik. A magánhangzókat szükség esetén (például gyerekkönyvekben, imakönyvekben vagy új bevándorlóknak szóló újságokban) pontokból és vonalakból álló jelrendszer képviseli a mássalhangzók alatt, mellett vagy fölött.

A betűket jobbról balra, a számokat pont fordítva kell írni

A héber írás jobbról balra halad. A számokat viszont balról jobbra írjuk. Már amennyiben számmal írjuk le, ugyanis a héber betűk egyben számokat is jelentenek, így évszámokat, dátumokat, könyvek fejezeteinek vagy mondatainak számát, oldalszámokat és még sorolhatnánk számmal is leírhatunk. A héber ábécé, az álefbét első betűje az egyes számértéket képviselő álef, az utolsó pedig a 400-as számértékű táv. A szavak számértékének külön tudománya is van, úgy nevezik: gemátria.

Egyszerűsített kifejezések

A héber nyelv, akárcsak a magyar, képes viszonyokat egyetlen szóval kifejezni. Míg az angol vagy a német két szóval fejezi például azt, hogy a férjed, addig a héber egyetlen szóval képes erre: báálech – בעלך. Valamint ugyanúgy, mint a magyarban, ragok és toldalékok is hozzátehetők a szavakhoz, sőt, az „és” vagy a „hogy” szócska sosem áll önmagában, mindig a következő szó elejéhez ragad, így még a magyarnál is tömörebben képes kifejezni szószerkezeteket.

Könnyű felismerés

A héberben minden kifejezés visszavezethető egy három mássalhangzóból álló gyökre (héberül sores). A gyökbetűkből a nyelvtani szabályok ismeretével még akkor is könnyen képezhetők igék, fő- és melléknevek, valamint egyéb szófajba tartozó szavak, ha magukat a szavakat korábban nem ismertük.

Címlapkép: zeevveez