Hetiszakaszunkban Izrael gyermekei, vagy legalábbis egy csoportjuk, mint annyiszor, megint elégedetlenkednek. Ahogy a saját életünkben is annyiszor tapasztalhatjuk, sokszor mást szeretnénk, mint amivel éppen rendelkezünk, vagy mint amit a lehetőségeink megengednek. Ez a vágy, amellett, hogy előrevisz, akadályozónkká is válhat, amennyiben nem a javításra irányuló vágy, hanem az irigység vezérel. Így történt ez Korách és társainak esetében is.

A Lévi törzséből származó Korách úgy érezte, hogy neki is joga van a hatalomhoz, hiszen ugyanahhoz a törzshöz tartozik, mint a népet vezető Mózes és Áron. Ő is részt kívánt a vezető szerepből, és ezzel nem volt egyedül. Csatlakoztak hozzá más férfiak is Lévi törzséből, és Reuvén törzséből is sokan, többek között Dátán és Ávirám, akiket külön, név szerint kiemel a Tóra. Összesen 250-en gyűltek össze, és követelték Mózestől, hogy ők is hatalmat kaphassanak. Mózes pedig istenítéletre hívja ki őket. Amint az várható, az Örökkévaló Mózes oldalán áll, Koráchot és lázadó társait pedig a föld nyeli el elevenen:

És történt, amint végzett azzal, hogy elmondja mind ezeket a szavakat, meghasadt a föld, mely alattuk volt; megnyitotta a föld a száját és elnyelte őket és házaikat, meg minden embert, ki Kóráchhoz tartozott és mind a vagyont. Leszálltak ők és mindaz, amijük volt, elevenen a sírba; és betakarta őket a föld és elveszek a gyülekezet közepéből. (M.IV. 16:31-33)

A Talmud (Szanhedrin 110a) a következő történetet beszéli el. Rábá bár Bár-Cháná utazásai közben egy arab férfival találkozott, aki megállította, és azt mondta neki: Gyere, én megmutatom neked, hogy nyelte el Koráchot és társait a föld. Elindultak, és hamarosan odaértek egy helyhez, ahol két repedés látszott a földön, melyekből füst szivárgott.  Az arab ekkor egy darab gyapjút vett elő, vízbe áztatta, majd a lándzsája hegyéhez erősítette, és áthúzta a repedések fölött. A gyapjú megperzselődött. Utána pedig hangokat hallottak a föld alól: Mose emet vetoráto emet… – Mózes igaz és a Tórája igaz, ők pedig [Korách és társai] hazugok.

Joel és Saul most többek közt ezt a drámai jelenetet mutatja be Önöknek néhány további szereplő segítségével. Tartsanak velük ezen a héten is, és ismerjék meg Korách és társai lázadásának hiteles történetét!

A Korách hetiszakaszról szóló kisfilmet erre a linkre kattintva nézhetik meg.

Saul és Joel korábbi filmjeit a YouTube csatornájukon tekinthetik meg.

A hetiszakasz: Korách (M.IV. 16:1-18:32)

Háftárá: I Smuel 11:1412:22

Gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 20:25

Gyertyagyújtás időpontja Jeruzsálemben: 19:08

A szombati gyertyagyújtás szövege

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת..

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu lehádlik nér sel sábát.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket pa­rancsolataival és meghagyta, hogy meggyújtsuk a szombat fényét!

 

A szombat kimenetele Budapesten: 21:44

A szombat kimenetele Jeruzsálemben: 20:30

zsido.com

Megszakítás