Kerek adást ünnepel ezen a héten Saul és Joel, elérkeztek az ötvenedik kisfilmjükhöz. A Ki técé – „Amikor kivonulsz” kezdetű hetiszakasz különlegessége, hogy teljesen hiányzik belőle a narratív elem, kizárólag törvények felsorolásából áll. Ezek a törvények a társadalmi felelősségvállalásról, embertársainkra való odafigyelésről és az erkölcsök védelméről szólnak.

Saul és Joel a szövegben felsorolt 74 parancsolat és szabály közül egyet választott ki mostani filmjében, ez pedig a hásávát ávedá, az elveszett dolgok visszaszolgáltatásának kötelezettsége. Ez is azon parancsolatok közé tartozik, melyek arról szólnak, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ugyanebbe a kategóriába esik az a parancsolat is, mely szerint, ha valaki új házat épít, annak korlátot is kell tennie a tetőre, nehogy valaki felmásszon és lezuhanjon onnan. Ebben az esetben ugyanis a ház tulajdonosát terhelné a felelősség embertársa haláláért.

Sok felsorolt törvény foglalkozik az eljegyzett menyasszonnyal, illetve a feleséggel kapcsolatos lehetséges esetekkel, és azok jogi szabályozásával. Érdekes csoportja a törvényeknek a különféle dolgok keverésének a tilalma: nem szabad ökörrel és szamárral egyszerre szántani, kétféle szálból (lenből és gyapjúból) szőtt ruhát viselni, valamint kétféle magot vetni egy helyre. Ebben a hetiszakaszban olvasható továbbá a cicesz viselésének parancsolata. Erről szóló cikkünket a bár micvát feldolgozó sorozatunkban itt találják.

A micvák közül még kettőt emelünk most ki. Az egyik a sógorházasság parancsolata. Ha egy férfi gyermek nélkül hal meg, akkor fivérének kötelessége elvennie az elhunyt megözvegyült feleségét, hogy gyermeket nemzzen neki. Ha nem óhajt így tenni, akkor egy chálicá nevű szertartás keretében kellett erről a kötelességéről lemondania:

Ha együtt laknak testvérek és meghal az egyik közülük, és fia nincs neki, ne legyen a halottnak felesége (családon) kívül idegen férfié, sógora menjen be hozzá és vegye őt nőül, sógorsági házassággal vegye el. És legyen, az elsőszülött, akit szülni fog, maradjon meghalt testvére nevén, hogy ne töröltessék a neve Izraelből. De ha nem akarja a férfi elvenni sógorasszonyát, akkor menjen ki sógorasszonya a kapuba, s vénekhez és mondja: Sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar engem sógorsági házassággal elvenni. És hívják meg városának vénei és szóljanak hozzá; ő meg odaáll és azt mondja: Nem akarom elvenni, akkor lépjen oda sógorasszonya hozzá a vének szemei láttára, húzza le saruját a lábáról és köpjön ki előtte; szólaljon föl és mondja: Így történjék a férfiúval, aki nem építi föl testvérének a házát. És neveztessék el Izraelben: Saruja – lehúzottnak háza. (M.V. 25:5-10)

A másik parancsolat, amiről még szót ejtünk, a zécher et Ámálék, emlékezz meg Ámálékról törvénye. Ámálék egy nép volt a kivonulás korában, mely Izrael népére támadt, és ezzel megmutatta más népeknek, akik addig féltek tőlük, és nem merték megtámadni őket, hogy erre lehetőség van:

Emlékezzél meg arról, amit tett neked Amalék az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból: Hogy rád támadt az úton és megverte az utócsapatodat, mind az elgyöngültetek mögötted; te pedig bágyadt és fáradt voltál, és ő nem félt az Istentől. Azért lesz, midőn nyugalmat szerez neked az Örökkévaló, a te Istened mind az ellenségeidtől köröskörül, az országban, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfogadjad, akkor töröld el Amalék emlékét az ég alól, el ne felejtsd! (M.V. 25:17-19)

Erről a parancsolatról részletesen itt írtunk, a sábát záchor, vagyis az emlékezés szombatja kapcsán. Saul és Joel is beszámolt róla a Vájikrá hetiszakaszról szóló videóban.

A Ki técé hetiszakaszról szóló kisfilmet itt nézhetik meg:

Saul és Joel korábbi filmjeit a YouTube csatornájukon tekinthetik meg.

A hetiszakasz: Ki técé (M.V. 21:10-25:19)

Háftárá: Jesája 54:1-55:5

Gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 18:42

Gyertyagyújtás időpontja Jeruzsálemben: 18:13

A szombati gyertyagyújtás szövege

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת..

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu lehádlik nér sel sábát.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket pa­rancsolataival és meghagyta, hogy meggyújtsuk a szombat fényét!

 

A szombat kimenetele Budapesten: 19:45

A szombat kimenetele Jeruzsálemben: 19:23

zsido.com