A Tóra, a világ teremtésével kezdődik, és az Izrael Földjére való bevonulás előtti pillanatokban ér véget, mégsem történelemkönyv, és rengeteg (szám szerint 613) parancsolatot tartalmaz, mégsem klasszikus jogi kódex, hanem jóval több ezeknél.

A zsidó nép történelmét elbeszélő részek váltakoznak a törvénykezés szigorú szakaszaival, hol bőven kifejtve, hol csak néhány szóval jelezve, és jól megférnek ezek mellett helyenként a lírai betétek is. Ilyen lírai dal a hetiszakaszunk is, mely már megjelenésében is a dal szerkezetet idézi.

Közvetlenül a halála előtt Mózes még egy utolsó beszédet intéz Izrael népéhez. Ehhez a lezáró, Istent dicsőítő, a zsidókat helyenként megszidó, helyenként figyelmeztető, de végső soron pozitív kicsengésű szöveghez igazán jól illeszkedik a fennkölt dal szerkezet.

Figyeljetek egek, hadd szóljak és hallja meg a föld szám szózatát. (M.V. 32:1)

Mózes a felütésben az eget és a földet hívja tanúnak, majd – a nép új, kijelölt vezetője, Jehosua bin Nun mellett állva –, elmondja a költői képekkel tarkított, utolsó dalát. Végül, tragikus záróképként, az Örökkévaló elrendeli, hogy Mózes menjen fel a Nevó-hegyre, hogy ott adja át lelkét az Örökkévalónak 120 éves korában.

És halj meg a hegyen, ahova te fölmész takaríttassál el népedhez, amint meghalt Áron testvéred a Hór hegyén és eltakaríttatott népéhez; mivelhogy hűtlenül cselekedtetek ellenem Izrael fiai közepette a pörlekedés vizeinél Kádesben, Cin pusztájában, mivelhogy nem szenteltetek meg engem Izrael fiai közepette. Csak távolról láthatod az országot, de be nem mész oda, az országba, melyet én Izrael fiainak adok. (M.V. 32:50-52)

Ahogy a Tóra lezárásához közeledünk, Saul és Joel egy éves projektjének is a végéhez érünk. Ebben a videófilmben a Nábi Musza, vagyis Mózes próféta nevű, arab zarándokhelyhez kalauzolják a nézőket, ahonnan tiszta időben (sajnos a felvétel idejében pára borította a környéket) látni lehet a Nevó-hegyet, ahonnan Mózes letekinthetett Izrael Földjére, mielőtt meghalt volna, ám ahova soha nem tehette be a lábát.

Mivel vasárnap este ránk köszönt szukot ünnepe, ezért a hetiszakasz mellett a szukoti sátor építésének néhány szabályával is megismertetik a nézőket. Tartsanak velük ezen a héten is!

A Háázinu hetiszakaszról szóló kisfilmet itt nézhetik meg.

Saul és Joel korábbi filmjeit a YouTube csatornájukon tekinthetik meg.

A hetiszakasz: Háázinu (M.V. 32:1-52)

Háftárá: II. Smuel 22:1-51

Gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 17:46

Gyertyagyújtás időpontja Jeruzsálemben: 17:32

A szombati gyertyagyújtás szövege

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת..

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu lehádlik nér sel sábát.

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket pa­rancsolataival és meghagyta, hogy meggyújtsuk a szombat fényét!

 

A szombat kimenetele Budapesten: 18:49

A szombat kimenetele Jeruzsálemben: 18:48

zsido.com