Az év feje, Ros Hásáná misztikus időszaka a zsidó évnek. A megtérés hónap-ja után, melyen a kosszarvból készült kürt hív mindenkit a bűnbánatra el-érkezik a dráma nyitánya: Ros Hásáná ünnepe. A tét nagy: egész éves sor-sunk dől el ebben a pár napban. Az őseinktől örökölt hagyományok azonban lépésről lépésre vezetnek bennünket egy megelégedést nyújtó év felé.

Az ünnep legfontosabb eleme a bűnbánat, a megtisztulás, amit nem csak tettekkel és szavakkal fejezünk ki, de öltözékünkkel is. Fehér ruhát öltünk, akárcsak az angyalok, jelezve, hogy a mi tisztaságunk az övékkel vetekszik. Áskenáz szokás szerint a férfiak kitlit, fehér gyolcsruhát öltenek, ami ké-sőbb halotti ruhájuk is lesz.
Édes és kerek esztendőre vágyva ma-zsolával sütött kerek bárcheszt helyezünk az asztalra, amit nem sóba, hanem mézbe mártunk. És, hogy elsőségünket biztosítsuk az évben, halfejet eszünk.
A halak amúgy is jelentős szerepet kap-nak bűnbánatunkban: szokás ugyanis ros hásáná délutánján szimbolikusan valamely élővízbe dobni a bűneinket. Ezt a Táslich-nak nevezett szertartást a gyerekek külö-nösen élvezik – legtöbbjük szerint a halakat etetni megyünk a folyópartra.

Bár jól esne az ünnep délutánján kipi-henni a fáradalmakat, nem szokás ilyenkor aludni. Részint, mert nem szeretnénk el-aludni a szerencséket, másrészt pedig azt kívánjuk, hogy az Örökkévaló is éberen őr-ködjön felettünk egész évben. Így aztán in-kább zsoltárolvasással és Tóra-tanulással szokás tölteni az időt abban a reményben, hogy ezzel foglalkozhatunk majd a követ-kező év során is.

Ha még több Ros hásánái érdekességre vágyik, keresse fel honlapunkat! www.zsido.com/roshasana

Megszakítás