Váérá

 

A hadi taktika

 

Én pedig megkeményítem Fáraó szívét és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom országában. (2Mózes 7:3.)

 

Én pedig megkeményítem… Miután gonoszul viselkedik és fellázad ellenem, és nyilvánvaló előttem, hogy a népek nem szívesen térnek meg teljes szívvel, ezért jobb ha kemény lesz a szíve, hogy megsokasítsam jeleimet rajta, és ezáltal megismerjétek erőmet. És az Örökkévaló így cselekszik általában: megbünteti a népeket, hogy hallgasson rá Izrael és féljen tőle. Ahogy írva van: „Népeket irtottam ki, elpusztultak bástyáik….. Mondtam, hogy csakugyan félni fogsz engem, és megfogadod az intést…” (Cfánjá 3:6–7.). De az első öt csapásnál nem mondja: „És megkeményítette az Örökkévaló Fáraó szívét”, hanem csak: „és kemény volt Fáraó szíve” (lásd 2Mózes 2:35.).

 

És kinyújtotta Áron kezét Egyiptom vizei fölé, és följött a béka, és elborította Egyiptom országát. (2Mózes 8:2.)

 

…és följött a béka… Egy darab béka volt, amire ráütötték és [ezáltal] kispricceltek belőle [béka-]csoportok, ez a Midrás értelmezése. És az egyszerű magyarázat: a békák szaporodását egyes számmal fejezzük ki. Ugyanígy: „…és a féreg rajta volt…” (uo. 13.).

 

Mert ha nem bocsátod szabadon népemet, akkor én rád, szolgáidra, népedre és házaidra szabadítom az állatok keverékét és megtelnek Egyiptom házai az állatok keverékével, sőt a föld is ahol élnek. (2Mózes 8:17.)

 

…az állatok keverékét… mindenféle vadállatot – [beleértve a] kígyókat és skorpiókat – keverve, melyek pusztítottak. Az Ágádá indokolja, hogy mire volt jó minden egyes csapás. Királyok hadi taktikájával támadta őket [az Örökkévaló], ahogy egy királyság szokott szorongatni egy várost: először elrontja a forrásait [= első csapás, a víz vérré válása], azután harci riadót fújnak, a sófárral megfélemlítik és pánikba ejtik őket. Ugyanígy a békák brekegnek és zajonganak stb., ahogy írva van rabbi Tánchumá Midrásában.

 

És vették a kemence kormát, odaálltak Fáraó elé, és Mózes felszórta az ég felé és lett fakadó hólyagos fekéllyé emberen és állaton. (2Mózes 9:10.)

 

…emberen és állaton. És ha azt fogod kérdezni: honnan volt nekik állatuk, hiszen azt olvashatjuk: “És elpusztult Egyiptom minden jószága” (uo. 6.)? Csak azokat sújtotta a rendelet, amelyek a mezőkön voltak, ahogy írva van: „…jószágodat, mely a mezőn van” (uo. 3.), de aki félte az Örökkévaló szavát, beterelte jószágát a házakba [lásd uo. 20.]. Így van ez megírva a Mechiltában.

 

És esett jégeső és villanó tűz volt a jégesőben, nagyon súlyos, amilyen még nem volt Egyiptom egész országában, amióta nemzeté lett. (2Mózes 9:24.)

 

…villanó tűz volt a jégesőben… Csoda a csodában: a tűz és a jégeső keveredett. Bár a jégeső víz [kioltaná a tüzet], a Teremtőjük akaratát teljesítve kibékültek.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 14. szám – 2014. október 6.