Tázriá

 

Aki elkülönített férjet és feleséget

 

Szólj Izrael fiaihoz, mondván: ha egy nő fogan és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig; ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulás idején. (3Mózes 12:2.)

 

…Ha egy nő fogan… Azt mondta Rabbi Szimlái: ahogy az ember teremtése az összes állat, vad és szárnyas után történt a Teremtéskor, így a rá vonatkozó törvények is [az előző fejezetben említett] állatok, vadak és szárnyasok után van leírva.

 

De ha nem telik neki bárányra, akkor vegyen két gerlicét vagy két galambfiókát, egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak; és engesztelést szerez számára a pap és tiszta lesz. (3Mózes 12:8.)

 

…egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak… Az Írásban csak azért említi előbb [az égőáldozatot], mert előbb azt kell megszentelni, de a feláldozásnál a vétekáldozatot korábban mutatták be, mint az égőáldozatot. Így tanultuk a [Talmud] Zváchim traktátusában, a Kol Hátádir fejezetben.

 

Mindazokon a napokon, míg a kiütés rajta van, tisztátalan legyen; tisztátalan ő, egyedül lakjék, a táboron kívül legyen a lakhelye. (3Mózes 13:46.)

 

…egyedül lakjék… Más tisztátalanok se legyenek vele együtt. Azt mondják Bölcseink: mi a különbség más tisztátalansághoz képest, hogy itt egyedül kell laknia? Mivel ő láson hárá (rágalmazás) által különített el férj és feleség, ember és felebarátja között, ezért ő is külön legyen.

…a táboron kívül… mindhárom [Kohén, Lévi, Jiszráél] táboron kívül.

 

Mecórá

 

Fogja meg az élő madarat, és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot; és mártsa ezeket és az élő madarat a levágott madár vérébe, a forrásvíz fölött. (3Mózes 14:6.)

 

Fogja meg az élő madarat… Arra tanít téged, hogy nem kötötte egybe velük [a madarat], hanem azt külön hagyta. De a fát és az izsópot egybekötötték a karmazsinnal, ahogy írva van: „a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot” – mindhármat egybevenni. Vajon, ha [a madár] nem volt az összekötöttek között, nem értendő a merítettek közé sem? Ezért áll: „és mártsa ezeket és az élő madarat” – visszatette a madarat a merítettek közé.

 

És parancsolja meg a kohén, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt odajön a kohén megnézni a negát, és ne legyen tisztátalan minden, ami a házban van; azután pedig menjen be a kohén, megnézni a házat. (3Mózes 14:36.)

 

…és ne legyen tisztátalan minden, ami a házban van… Mert ha nem távolítják el őket és megjön a kohén és meglátja a negát, akkor karantént rendel el, és minden ami a házban van tisztátalanná válik. És mit sajnált a Tóra? Ha olyan edényeket melyeket el lehet mosni, akkor merítse be és tiszta lesz! Ha ételről vagy italról lenne szó, akkor egye meg tisztátalansága napjaiban! A Tóra csak a cserépedényeket sajnálta, amelyeket nem lehet megtisztítani a mikvében.

 

És ha visszajön a negá a házra, miután kiszedték a köveket és levakarták a házat és miután bevakolták… (3Mózes 14:43.)

 

És ha visszajön a negáAzt gondoltam volna, hogy ha aznap újból kifakad, akkor tisztátalan lesz? Ezért az van írva: „…jöjjön vissza a kohén…” (uo. 39.), [itt is hasonló kifejezés szerepel] „És ha visszajön…” – ahogy a korábban említett visszajövetel hét nap múlva történik, ugyanígy ez a visszajövetel is csak hét nappal későbbre eshet.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 27. szám – 2015. május 22.

 

Megszakítás