Váetchánán

Életünket és vérünket – de zabot is

És adj parancsot Józsuának, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni e nép előtt és ő adja majd birtokukba az országot, amelyet látni fogsz. (5Mózes 3:28.)

…mert ő fog átkelni… Ha átkel előttük, akkor birtokolni fogják azt, ha nem, akkor nem fogják. Így találhatod: Mikor [Józsua] embereket küldött a nép közül Áj városa ellen, de ő ott maradt [a táborban]: „Megöltek közülük Áj emberei…” (Józsuá 7:5.), és mikor leborult arcára, így szólt hozzá [Isten]: „Kelj fel!” (uo. 7:10.). Ne így olvasd, hanem: „Kelj fel és menj!” – vagyis te itt maradtál a helyeden, és elküldted fiaimat a háborúba, „miért borulsz hát arcodra”? Nemde azt mondtam Mózesnek, a te tanítódnak: Ha ő [Józsua] átkel, mind átkelnek, de ha ő nem kel át, akkor ők sem kelhetnek át.

Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! (5Mózes 6:4.)

…az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! Az Örökkévaló, most még csak a mi Istenünk, és nem az összes nép Istene, de az Örökkévaló egy! a jövőben, ahogy írva van: „Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, hogy mindnyájan szólítsák az Örökkévaló nevét…” (Cfánjá 3:9.), és ahogy írva van: „azon a napon egy lesz az Örökkévaló, és egy az ő neve” (Zchárjá 14:9.).

Szeresd hát az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel. (5Mózes 6:5.)

Szeresd… Szeretetből teljesítsd parancsait. Aki szeretetből cselekszik, nem olyan, mint aki félelemből tesz meg valamit, mert aki mesterétől való félelméből cselekszik, amikor fárasztó lesz, abbahagyja.
…egész szíveddel… mindkét [a jó és a rossz] ösztönöddel. Egy másik magyarázat: „teljes szíveddel” – a szíved mélyén se térj el Istentől.
…egész lelkeddel… még akkor is, ha valaki elveszi lelkedet [megöl].
…és minden tehetségeddel. Minden vagyonoddal. Van olyan ember, akinek a vagyona kedvesebb számára, mint a teste, ezért van írva [„…egész lelkeddel” után]: „…minden tehetségeddel”. Egy másik magyarázat: „…és minden tehetségeddel.” – bármit mér ki rád [a héber möodechá szót a midá szóval kapcsolja össze, ami mérték], akár jót, akár sorscsapást. Így mondja Dávid is: „…Segítségének serlegét emelem” (Zsoltárok 116:13.), [pedig máshol ezt mondja:] „szorongást és bánatot találtam” (uo. 3.)

És tanítsd gyermekeidnek, beszélj róluk, amikor ülsz házadban, és amikor jársz az úton, amikor lefekszel és amikor felkelsz. (5Mózes 6:7.)

És tanítsd… A héber vösinántám szó élest is jelent, azaz úgy kell tanulni, hogy élesen megmaradjanak emlékezetedben, és ha valaki majd kérdez tőled valamit, akkor ne kelljen haboznod, hanem rögtön tudj rá válaszolni.
…gyermekeidnek… Ezek a tanítványok. Mindenhol azt találjuk, hogy a tanítványokat „gyermekeknek” nevezik, ahogy írva van: „Fiai vagytok ti az Örökkévalónak” (uo. 14:1.), és „a próféták fiai akik Bét-Élben voltak” (2Királyok 2:3), ugyanígy Chizkijáhu, aki egész Izraelnek tanított Tórát, „fiainak” nevezte őket, ahogy írva van: „Fiaim, ne lankadjatok” (2Krónikák 29:11.). Ahogy a tanulókat „gyermekeknek” nevezik, ugyanígy a tanítót „apának”, ahogy írva van: „Atyám, atyám, Izrael szekerei…” (2Királyok 2:12.).

Nem azért kedvelt meg és választott ki az Örökkévaló titeket, mert számosabbak vagytok, mint más népek, hiszen ti vagytok a legkevesebben a többi nép között. (5Mózes 7:7.)

…mert számosabbak vagytok… [Az első magyarázat:] szó szerint. A Midrás magyarázata pedig: mivel nem teszitek magatokat nagyobbakká, akkor sem, amikor én elhalmozlak titeket mindenféle jóval, ezért kedvelt meg… titeket.
…mert ti vagytok a legkevesebben… Vagyis kisebbé tettétek magatokat, úgy mint Ábrahám, ahogy írva van: „én por és hamu vagyok” (1Mózes 18:27.), és ahogy Mózes és Áron mondta: „de mik vagyunk mi?” (2Mózes 16:8.). Nem úgy mint Nebukádnécár, aki azt mondta: „egyenlő leszek a legfelsőbbel” (Jesájá 14:14.) és Száncherib, aki azt mondta: „Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül [melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Örökkévaló megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet]?” (uo. 36:20.),

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 41. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás