Mátot

Aki elkezd egy micvát…

Ha valaki fogadalmat tesz az Örökkévalónak, vagy esküt esküszik, hogy tiltást vesz magára, meg ne szegje szavát; aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából. (4Mózes 30:3.)

…fogadalmat… hogy nem fog enni, vagy csinálni valamit. Lehetséges az, hogyha arra esküszik, hogy növélát (elhullott állat) fog enni, akkor is azt mondom rá: „aszerint cselekedjék, ami kijön a szájából”? Ezért van írva: …tiltást vesz magára…, vagyis megtilthat magának egy olyan dolgot, amit szabad csinálnia, de nem engedhet meg magának valamit, ami tilos.

És ha egy asszony tesz fogadalmat az Örökkévalónak, vagy kötelezettséget vállal atyja házában, leánykorában, (4Mózes 30:4.)

…atyja házában… amíg az apjához tartozik, még akkor is, ha nincs az ő házában
…leánykorában. De amikor még ktáná (kiskorú) vagy már bogeret (12 és fél évnél idősebb), akkor nem, mert a ktáná fogadalma nem számít fogadalomnak, a bogeret pedig már nem tartozik az apjához, így ő nem is tudja feloldani fogadalma alól. És kit nevezünk ktánának? Azt mondják Bölcseink: Egy leány fogadalmát 11 éves és 1 napos korától [egészen 12 éves koráig] meg kell vizsgálni: Ha már tudja, hogy Kinek teszi a fogadalmat vagy Kinek szentelte fel [adományát] akkor a fogadalma érvényes. Egy 12 éves és egy napos leány fogadalmát viszont már nem szükséges megvizsgálni.

És Mózes elküldte őket, ezret törzsenként a hadba, őket és Pinchászt, Elázár kohénnak fiát, a hadba és a szent edények és a harsogó trombiták a kezében. (4Mózes 31:6.)

…őket és Pinchászt… Ebből azt tudhatjuk meg, hogy Pinchász egymaga felért mindenkivel. És miért Pinchász ment és nem Elázár? Azt mondta Isten: Aki elkezd egy micvát – hogy megöli Kozbi bát Cur-t – ő is fejezze be! Egy másik magyarázat: Azért ment, hogy megbosszulja Józsefet, anyjának apját, mert írva van: „A Midjaniták pedig eladták őt [Józsefet]…” (1Mózes 37:36.). És honnan tudjuk, hogy Pinchász anyja Józseftől származik? Mert írva van: „…Putiél lányai közül való…” (2Mózes 6:25.), vagyis [a héber putiél szó két dologra utal: önmegtartóztatás és hizlalás] Jitrótól származik, aki bálványimádásra hizlalt borjúkat, és Józseftől aki megtartóztatta magát [Potifár feleségénél (1Mózes 39.)]. Egy további magyarázat: Ő volt az [a kohén], aki fel volt szentelve, hogy [elöl] menjen a háborúban (ld. 5Mózes 20:2.).

Mászé

Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Midőn átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, űzzétek el magatok elől az ország lakóit mind és pusztítsátok el rajzos köveiket, öntött bálványképeiket, és magaslataikat semmisítsétek meg mind. (4Mózes 33:51–52.)

…Midőn átkeltek a Jordánon… pusztítsátok el… Nemde már sokszor figyelmeztette őket erre?! Most ezt mondta nekik Mózes: Amikor átkeltek a Jordánon szárazon, ezzel az elhatározással, [hogy elpusztítjátok] keljetek át, mert ha nem, akkor a vizek visszatérnek és elöntenek titeket. Ezt mondta nekik Józsua is a Jordánnál. Így áll a Szotá traktátusban (34a.).

És a közösség vitesse vissza abba a menedékvárosba, ahová menekült, és maradjon ott, amíg meg nem hal a főpap, akit fölkentek szent olajjal. (4Mózes 35:25.)

…amíg meg nem hal a főpap… mert ő hozza a Sechinát, hogy Izrael fiai között lakozzon, és ő [vagyis érdemében Isten] hosszabbítja meg életüket, a gyilkos viszont eltávolítja a Sechinát Izraelből és megrövidíti az élők életét, nem illendő tehát, hogy a Főpap [színe] előtt legyen.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 39. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás