Behár

Szinájból van minden!

És szólt az Örökkévaló Mózeshez a Szináj hegyén mondván:… (3Mózes 25:1.)

…Szináj hegyén… Miért pont a smitáról szóló micvánál van említve Szináj hegye, hiszen az összes törvény a Szináj hegyén hangzott el? Azért hogy megtanuljuk: úgy akárcsak a smitáról szóló összes szabály és részletei el lett mondva ott, úgy az összes többi törvény szabályai és részletei szintén a Szináj hegyén hangzottak el. Így tanultuk a Torát Kohánimban.
Szerintem ez a magyarázat: Mivel Moáb síkságánál nem találjuk meg a smitá törvényének ismétlését, a Misné Tórában (Mózes ötödik könyvében) ebből azt tanuljuk, hogy a Smitá összes szabálya és részletei a Szinájnál lettek elmondva. Most pedig jön az Írás, hogy tanítsa neked: az összes többi parancsolat, ami el lett mondva Mózesnek, azoknak minden szabályai és részletei szintén a Szináj hegyén hangzottak el, majd később Moáb síkságán megismétlődtek.

És az a termés, ami a föld nyugalma idején terem, legyen nektek eledelül: neked, szolgádnak és szolgálódnak, béresednek és az idegennek, aki nálad tartózkodik. (3Mózes 25:6.)

…a termés, ami a föld nyugalma idején terem… Annak ellenére, hogy megtiltottam neked azt (a föld művelését), nem a [termés] evését vagy az élvezetét tiltottam meg, hanem csak azt, hogy gazda módjára viselkedj vele. Mindenki egyenlő legyen: te, béresed és aki nálad tartózkodik.
…a föld nyugalma idején terem, legyen nektek eledelül… A közösből (hefker) ehetsz, de az őrzöttből nem.
…neked, szolgádnak és szolgálódnak… Mivel az van írva: „egyenek róla néped szegényei” (2Mózes 23:11.) ebből arra következtethetünk, hogy a gazdagoknak meg lett tiltva, hogy egyenek belőle? [Nem!] Ezért van írva: „neked, szolgádnak és szolgálódnak” – itt a gazdák, a szolgák és a szolgálók is meg vannak említve.
…béresednek és az idegennek, aki nálad tartózkodik. a nem zsidónak is.

Akkor szólaltasd meg a harsona hangos riadását, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján; az engesztelés napján szólaltassátok meg a harsonát szerte egész országotokban. (3Mózes 25:9.)

…az engesztelés napján… Abból, hogy az van írva: „az engesztelés napján” nem tudom-e, hogy az a hónap tizedike? Akkor miért van írva: „a hónap tizedik napján”? Azért, hogy elmondja neked, hogy a hónap tizedikén [a Jóbél év Jom Kipurján] lévő fújás eltolja a Szombatot szerte egész országotokban, de a Ros Hásánái sófárfújás nem tolja el a Szombatot, csak a Szentélyben.

Bechukotáj

És ha törvényeimet megvetitek, és ha rendeleteimet megutálja lelketek, úgy hogy nem teljesítitek minden parancsomat, hanem megbontjátok szövetségemet. (3Mózes 26:15.)

…megbontjátok szövetségemet. Ez a zsidóság lényegének megtagadása. Így épül fel a hét egymást okozó bűn: 1. nem tanul, 2. nem gyakorolja [a micvákat], 3. megveti azokat, akik gyakorolják, 4. gyűlöli a Bölcseket, 5. másokat megakadályoz [a micvák teljesítésében], 6. megtagadja a micvákat, 7. megtagadja a lényeget [Istent].

És Én is daccal jártam ellenük és Én hoztam őket ellenségeik országába, akkor megalázkodik körülmetéletlen szívük és leróják bűnűk büntetését. (3Mózes 26:41.)

…Én hoztam őket… Én magam! Ez jó a zsidóknak, hogy ne mondhassák: „mivel szétszórattunk a népek között, cselekedjünk úgy, mint ők!” Én ezt nem engedem meg nekik, hanem elküldőm prófétáimat, hogy védőszárnyam alatt visszahozza őket, ahogy írva van: „Semmi sem lesz abból, amin ti gondolkoztok… Életemre mondom, úgymond az Örökkévaló Isten, bizony erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal fogok rajtatok uralkodni” (Jechezkél 20:32–33.).

Ezek a törvények, rendeletek és tanok, melyeket az Örökkévaló rendelt Önmaga és Izrael fiai között, a Szináj hegyén Mózes által. (3Mózes 26:46.)

…tanok… az Írott Tan és a Szóbeli Tan. Itt adja tudtunkra [a Tóra], hogy mindkettő a Szinájnál adatott Mózesnek.
Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 30. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás