Vájislách

 

Bottal átkelni a Jordánon

 

És Jákob előre küldött követeket (máláchim) Ézsauhoz, a bátyjához Széir országába, Edom földjére… (1Mózes 32:4.)

 

És Jákob előre küldött követeket… Igazi angyalokat küldött [szó szerinti értelmezése a máláchimnak].

 

…és ezt parancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Ezt mondja szolgád, Jákob: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. (1Mózes 32:5.)

 

…voltam jövevény… Nem lett belőlem fejedelem és fontos ember, csak egyszerűen jövevény voltam. Ezért nem érdemes gyűlölnöd engem, amiatt az áldás miatt, amivel apád áldott meg engem: “Légy úr testvéred felett” (uo. 27:29.), mert nem teljesedett be rajtam. Egy másik magyarázat szerint: a héber szó gárti (voltam jövevény) számértéke: 613 [ahány parancsolat a Tórában található]; vagyis: bár én a gonosz Lábánnál laktam, de a 613 parancsolatot megtartottam, és nem tanultam az ő gonosz viselkedéséből.

 

Szereztem ökröt, szamarat és juhot, szolgát és szolgálót, és üzenetet küldök uramnak, hogy kegyességet találjak szemedben .” (1Mózes 32:6)

 

Szereztem ökröt, szamarat… Apám [Izsák] azt mondta nekem: “[Adjon neked Isten] az ég harmatából és a föld kövérjéből” (uo. 27:28.), ezek azonban nem az égből valók, és nem is a földből [ezért nem érdemes gyűlölnöd engem].

 

Jákob ekkor nagyon megijedt, aggódott, és két táborra osztotta a népet, amely vele volt meg a juhokat, a barmokat, és a tevéket. (1Mózes 32:8.)

 

…megijedt, aggódott… Megijedt, hátha megölik őt, és aggódott mi lesz, ha neki kell megölnie valakit.

 

És azt mondta: “Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és megveri azt, a megmaradt tábor elmenekülhet”. (1Mózes 32:9.)

 

…a megmaradt tábor elmenekülhet. Ézsau akarata ellenére, mert harcolni fogok vele. Jákob három dologgal készült fel [Ézsauval kapcsolatban]: ajándékkal, imával, és harccal. Ajándékkal [ahogy írva van]: “az ajándék előtte ment” (uo. 32:22.), imával: “Ábrahám, atyám Istene…” (uo. 32:10.), és harccal: “…a megmaradt tábor elmenekülhet”.

 

Nem érdemlem meg mindazt a szeretetet és mindazt az igazságot, amit szolgáddal cselekedtél, hiszen csak botommal keltem át a Jordánon, most pedig két táborrá lettem.(1Mózes 32:11.)

 

Nem érdemlem meg mindazt a szeretetet… Lecsökkentek érdemeim amiatt a szeretet és igazság miatt amit velem tettél, és ezért félek hátha azóta, hogy ígéretet tettél nekem, én bepiszkolódtam a bűnök által, és ennek az lesz a következménye, hogy átadsz Ézsau kezébe.

 

…mindazt az igazságot… szavaid igazságát, mert megtartottad mind azokat az ígéreteket, melyeket nekem ígértél.

 

hiszen csak botommal… Nem volt sem ezüstöm, sem aranyam, sem nyájam, csak egyedül egy botom. És egy Midrás így magyarázza: odatette Jákob botját a Jordán folyóba és az kettényílt [és így kelt át a folyón].

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 8. szám – 2014. október 6.