Vájikrá

 

A dicséretes vétkes

 

És szólította Mózest az Örökkévaló és szólt hozzá a találkozás sátrából, mondván: (3Mózes 1:1.)

 

…hozzá… de nem Áronhoz. Rabbi Jehuda ben Bötérá azt mondja: a Tórában 13 beszéd van leírva úgy mintha Mózesnek és Áronnak lett volna elmondva, és 13 olyan megszólítás van, mely kizárja Áront, tanítva, hogy ez a 13 sem lett Áronnak mondva, csak Mózesnek, hogy ő mondja el Áronnak. Ez a 13 kizárásos megszólítás: „beszéljen vele”, „szólt hozzá” (4Mózes 7:89.), „találkozom veled” (2Mózes 25:22.), az összes a Tórát Kohánim című Midrás-gyűjteményben található.

 

És tegye rá kezét az égőáldozat fejére és kedvesen fogadja tőle, hogy engesztelést szerezzen. (3Mózes 1:4.)

 

…[hogy engesztelést szerezzen]… Mire nyer engesztelést? Ha azt mondanád, [olyan bűnre] melyért kiirtás járna, vagy Bét Din általi halál, vagy Ég általi halál, vagy botütés, azoknak a büntetésük el lett mondva [és az áldozat nem törölheti azt el]. Tehát csak azért kaphat engesztelést, vagy egy „cselekvő parancsolat” áthágásáért, vagy olyan tiltó parancsolat megszegéséért [amire nincs előírt büntetés, mivel az] jóvátehető egy cselekvő parancsolattal [pl.: a lopás korrigálható ha visszaadják, amit elvettek (3Mózes 5:23.)].

 

Ha egy lélek lisztáldozatot mutat be az Örökkévalónak, finomliszt legyen az áldozata; öntsön rá olajat és tegyen rá tömjént. (3Mózes 2:1.)

 

Ha egy lélek… Nincs írva: „lélek” semmilyen más felajánlásból tett áldozatnál, csak a lisztáldozatnál, mert ki az, aki lisztet ajánl fel? A szegény. Erről azt mondta az Örökkévaló: „Úgy fogom tekinteni azt a szegényt, mintha a lelkét ajánlotta volna fel!”

 

Ha a felkent pap vétkezik, úgy hogy bűnt hoz a népre, akkor elkövetett vétkéért mutasson be egy fiatal, hibátlan tulkot az Örökkévalónak vétekáldozatul. (3Mózes 4:3.)

 

Ha a felkent pap vétkezik, úgy hogy bűnt hoz a népre… A Midrás szerint: nem köteles vétekáldozatot hozni, csak ha hibás megítéléséből kifolyólag követ el valamit, ahogy írva van a nép bűnénél: „és a dolog rejtve van a gyülekezet szeme előtt, és ők tettek… [amit nem szabad…]” (uo. 4:13.).

És az egyszerű magyarázat az ágádá alapján: mikor a főpap vétkezik, az a nép bűne, mert ő hozz kegyelmet rájuk és ők az ő imájától függnek, de ő megromlott.

 

Az egész zsírt vegye le róla és füstölögtesse el az oltáron. (3Mózes 4:19.)

 

Az egész zsírt vegye le róla… Annak ellenére, hogy itt nem részletezi külön a májon lévő hártyát és a két vesét [amit be kell mutatni], ezt megtanulhatod, abból ami írva van: „úgy tegyen a tulokkal, ahogy tett [a vétekáldozat tulkával]” (uo. 20.). És miért nincs ez itt részletezve? Így magyarázták Rabbi Jismáél tanházában: „Ez hasonlít egy királyhoz, aki megharagszik valakire, akit szeret, de lekicsinyíti bűnét az iránta érzett szeretete miatt.”

 

Amikor a fejedelem vétkezik, és tévedésből áthágja az Örökkévaló, az ő Istene parancsolatainak egyikét, amit nem szabad tenni és vétekbe esik… (3Mózes 4:22.)

 

Amikor a fejedelem vétkezik… [Az „amikor” szó a héberben áser, ami ebben az összefüggésben szokatlan] ez dicséretest is jelent [mivel ugyanabból a gyökből származik]. Dicséretes az a nemzedék, akinek a fejedelme beismeri és áldozatot hoz a nem szándékos vétkéért, annál is inkább, hogy megbánja szándékos vétkét.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 23. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás