Vájákhél

 

Van-e különbség a törzsek között?

 

Hat napon át legyen munkának végzése és a hetedik napon legyen nektek szent nap, a nyugalom szombatja, az Örökkévaló tiszteletére; aki ezen a napon munkát végez, ölessék meg! (2Mózes 35:2.)

 

Hat napon át… A Sátor felépítésé előtt figyelmeztette őket a Szombatra, ezzel jelezve, hogy [a Sátor építése] nem tolja el a Szombatot [vagyis nem lehet miatta megszegni a Szombatot].

 

És a fejedelmek elhozták a Sohám-köveket és a foglalatokba való köveket az éfod és a melldísz számára. (2Mózes 35:27.)

 

És a fejedelmek elhozták… Azt mondja Rabbi Nátán: miért ajánlottak fel [dolgokat] a fejedelmek már kezdetektől az oltár felavatásához, míg a Sátor építéséhez kezdetben nem tettek felajánlásokat? Mert így szóltak a fejedelmek: „a közösség ajánljon fel annyit amennyit akar, és ami még kell, azt mi kiegészítjük”, de a közösség mindent adott amire szükség volt, ahogy írva van: „elég volt az egész munkára” (uo. 36:7.). Erre azt mondták a fejedelmek: „mit tehettünk még?”, …elhozták a Sohám-köveket… Ezért tették felajánlásukat az oltár felavatásához kezdetben. De mivel lustálkodtak az elején, ezért hiányzik egy betű a fejedelmek szóból [jud betű nélkül van írva].

 

És szólott Mózes Izrael fiaihoz: lássátok, az Örökkévaló elhívta nevén Becálélt, Uri fiát, Hur unokáját Jehudá törzséből. (2Mózes 35:30.)

 

…Hur… Mirijám fia volt (lásd: Rási uo. 24:14.).

 

És szívébe adta, hogy másokat is tanítson, ő és Oholiáb, Achiszámách fia, Dán törzséből. (2Mózes 35:34)

…Oholiáb… Dán törzséből, amely a legalacsonyabb volt a törzsek közül, a szolgálónő gyermeke [Bilhá gyereke volt Dán], de egyenlővé tette őt Isten a Sátor építésekor Becálellel, aki az előkelő törzsekből való volt (Jehudából), hogy beteljesüljön, ami írva van: „nem tüntette ki [Isten] az előkelőt a szegényebbel szemben” (Jób 34:19.).

 

Pekudé

 

Becálél, Uri fia, Hur unokája Jehudá törzséből elkészítette mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 38:22.)

 

Becálél… mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek. Nem az van írva: „Amit Mózes megparancsolt”, hanem „mindazt,amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek”, hiszen még azokról a dolgokról is, amit nem mondott neki a mestere Mózes, meggyőzte magát úgy, ahogy Mózesnek lett mondva a Szináj hegyén. Mert Mózes úgy parancsolta Becálélnek, hogy először a kegytárgyakat készítse el, és utána a Sátrat. Azonban Becálél azt mondta: „A világ rendje, hogy először a házat készítik el, és csak utána helyezik bele a tárgyakat!” Erre azt válaszolta: Így [ebbe a sorrendbe] hallottam az Örökkévaló szájából! – és folytatta Mózes: Isten árnyékában lehettél, mert biztosan így parancsolta meg nekem az Örökkévaló. És így is készítette: először a Sátrat majd a kegytárgyakat.

 

És elhozták a hajlékot Mózeshez, a sátrat és összes kegytárgyait, kapcsait, deszkáit, reteszrudait, oszlopait és talapzatait. (2Mózes 39:33.)

 

És elhozták a hajlékot… mert nem tudták azt felállítani. És mivel nem végzet Mózes semmilyen munkát a Sátor építésben, neki szánta az Örökkévaló a felállítást. Nem tudta senki sem felállítani a deszkák nehéz súlya miatt, mert nincs az emberben annyi erő, hogy fel tudja azt állítani, de Mózes mégis felállítatta. Azt mondta Mózes az Örökkévaló előtt: „hogyan lehet azt emberi erővel felállítani?” Azt válaszolta neki: „tégy úgy a kezeddel, hogy úgy látszódjon, mintha felállítanád, és ő majd felállítódik magától”. Ezért van írva: „felállítódott a Sátor” (uo. 40:17.) – felállt magától. (Midrás Rabbi Tánchumá)

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 22. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás